Hoppa till innehåll

Gun Lund

Gun Lund är koreograf och dansare verksam i Göteborg i egna kompaniet E=mc2 Danskonst. Hon har ett 50-tal stora verk i bagaget och ett 20-tal fortfarande på repertoaren. Hon skapar ofta utifrån egna inre bilder, undersöker olika platsers inneboende energier, intresserar sig särskilt för våra sinnens sätt att ta in omvärlden, nyttjar ny kunskap inom naturvetenskap, fysik och teknologi. Samspelet med företrädare för andra konstformer har varit och är viktigt och ger hela tiden nya perspektiv på tillvaron i ett existentiellt perspektiv. Den rena rörelsen står i centrum för hennes arbete, den som i sig skapar dynamik och dramatik. Rörelsen i det geometriska rummet, där storheter som riktning, plan, yta, tyngd och metrik bär fram olika händelsemoment. Form och innehåll blir ett – oupplösligt förenat. Repertoaren innehåller såväl soloföreställningar i det intima formatet som verk för större ensembler, utomhusföreställningar och platsscecifika verk
Många av dessa har visats internationellt på festivaler, mässor och inom koreografnätverket Dance Across Borders, som idag omfattar ett femtontal länder och där Gun Lund varit en av intiativtagarna.Hon har erhållit arbetsstipendier från Konstnärsnämnden, kultur-stipendier från Göeborgs stad och Västra Götalandsregionen samt uppbär sedan 2009 Statlig inkomstgaranti för konstnärer.  2005 fick hon som första kvinna Sveriges Teaterkritikers danspris.