Kompani Catapult

Kompani Catapult är ett feministiskt danskompani som strävar efter att vara samhällsaktuella och vill med sin danskonst berätta historier som både berör och upprör samt uppmanar till diskussion. I Kompani Catapults skapande finns alltid kropp och identitet som en underliggande tematik.