Hoppa till innehåll

Workshops

Danscentrum Väst anordnar workshops och masterclasses i egen regi samt i samarbete med Dansalliansen och Kulturakademin. Om inget annat anges äger de rum på Ärlegården.

Produktionsworkshop

I denna workshop är tanken att ni som deltar ska få en inblick i hur en programläggare arbetar. Vilka parametrar avgör vad som, till slut, hamnar på en scen? Vilka möjligheter och begränsningar har en producent? Finns det saker som ni själva kan göra för att nå fram? Teknik, ekonomi, marknadsföring och andra aspekter tas upp. Det finns även gott om tid att ta upp era egna tankar, erfarenheter och funderingar.

Sedan 2015 har Niklas arbetat som producent på Stora Teatern och är idag  ansvarig för dans-programmet. Han är också också projektledare för ett nystartat, regionalt produktionsresidens för koreografer inom street-genrer. Innan dess gick Niklas på Balettakademins musikallinje och spenderade 10 år som professionell artist innan han gick en projektledarutbildning, jobbade något år inom marknadsföring och event innan han fick sin nuvarande tjänst på Stora Teatern. 

TID: 27 september 2023 kl. 17:00-19:00
PLATS: Ärlegården 

Anmälan senast den 26 september 2023 till

info_danscentrumvast_se


Sedan 2015 har Niklas arbetat som producent på Stora Teatern och är idag  ansvarig för dans-programmet. Han är också också projektledare för det regionala produktions-residens för koreografer inom street-genrer. Innan dess gick Niklas på Balettakademins musikallinje och spenderade 10 år som professionell artist innan han gick en projektledarutbildning, jobbade något år inom marknadsföring och event innan han fick sin nuvarande tjänst på Stora Teatern. 

Body Weather: Workshop med Carmen Olsson

29-31 augusti kl. 10:00-14:30

På ett plan kan hennes verk som koreograf och dansare sägas handla om en undersökning av rum-tiden. Utifrån ett genuint intresse för naturen och det kultiverade landskapet har Carmen Olsson framgångsrikt studerat japansk buto-dans. Från den har hon hämtat en utmanande, ibland tålamodsprövande långsamhet och emotionell kontroll, som i hennes senaste verk på ett mycket personligt sätt ställts mot flamencons hetsigare temperament.

– Adlerbertska stiftelsen, stipendiemotvering

Body Weather is a comprehensive training and performance practice to develop ones physical, mental and social body. The work aims to investigate the human nature of the body, the mind and the environments it exists in and relates to.

Body Weather ranges from intensely dynamic and physical to deeply sensitive and delicate exercises. Bodies do just like the weather constantly change through an infinite and complex system of processes occurring in- and outside of these bodies. BW is a way to explore oneself, the group and the environment. 
Body Weather was founded in the 1980’s in Japan by dancer Min Tanaka. Carmen Olsson, dancer / choreographer and landscape architect, has since 1993 worked with Body Weather, in Japan, Europe and Australia.
 
The work is  in this workshop for dancers and other performance practitioners who are interested in exploring the body and physical presence. The work requires a wholehearted physical and mental participation. www.carmenolsson.com 
 
Foto: Zeppa

 

A workshop in collaboration between Dansalliansen and Danscentrum Väst

Flamenco Fusion: Workshop med José Manuel Alvaréz

 22 – 24 Augusti kl. 13:45-15:45

 

 

Möt koreografen och dansaren José Manuel Álvarez vars arbete utgår från flamenco ur ett samtida perspektiv och där han utforskar kroppens olika uttrycksmöjligheter.

 

Workshopen riktar sig till dig som dansare inom andra genrer och stilar med syftet att berika ditt rörelsevokabulär samt musikaliska medvetenhet med flamencon som verktyg. Dessa två dagar kommer José ge dig den unika möjligheten att närma dig flamencon på det sätt som är ett starkt signum för denna konstform: dansens nära samspel till musiken. Klasserna kommer att vara utan skor för att tydligare kunna utforska kroppens uttryckspotential och rytmik med flamencon som rörelsespråk. Ni kommer att jobba med ett för detta ändamål specialkomponerat gitarrstycke och även ha kompositören och gitarristen Robert Svärd med på klasserna för att få en optimal känsla av kommunikationen mellan dans och musik!

Robert ’Robi’ Svärd  är en flerfaldigt prisbelönt flamencogitarrist och kompositör och har etablerat sig som en internationellt erkänd flamencogitarrist.  Han har vid ett flertal tillfällen arbetat med den i Göteborg etablerade  flamencodansaren Ann Sehlstedt som kommer ge den dagliga träningen under veckan.

 

Workshopen är ett samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Väst.
Möjlighet till flamencointroduktion med Ann  Sehlstedt måndag-torsdag mellan 12.00-13.30.

Resor genom inre landskap, rörelse och rumslighet

Varje fredag med start den 18 augusti 2023 kl 09:30-12:00 (18, 25 augusti, 1 September därefter 22, 29 september, 6 oktober och 10, 17, 24 november) Plats: Spinnstudion

Klassbeskrivning: Varmt välkommen till denna klass-serie som djupgående utforskar upplevda dimensioner som stöd in i dansande och rumslighet. Genom upplevelsebaserad anatomi kan vi zooma in och urskilja olika delar av oss. Vad det gör med oss, vårt dansande och vårt sceniska uttryck att röra oss från den platsen? Genom förståelse för vår anatomiska struktur, tidiga rörelsemönster och sammankopplingar inom oss vill vi hitta en känsla av helhet samt hållbara sätt att förhålla oss till vårt rörelsearbete. Vi guidas genom olika lager av oss själva och får rum att utforska, dansa och improvisera kring klassens tema. Utövare med bakgrund inom olika dansstilar och/eller olika scenkonstområden är välkomna. Vi lägger vikt vid att känna in dagsbehov och tillåta både stillhet och rörelse att få utrymme. 

Klasserna genomförs under hela hösten och i samarbete med Danskompaniet Spinn.

Antalet platser är begränsade till tolv deltagare. Serien pågår hela hösten, vid nio tillfällen fördelade över 3×3 ”block”. Även om det bästa är att genomföra hela serien är det möjligt att t ex delta i ett block. Anmäl dig till info@danscentrumvast.se

Facilitator: Klasserna kommer att undervisas av Ina Dokmo, Karolin Kent och Tuva Hildebrand. De somatiska praktikerna vi tillsammans utgår ifrån och bär med oss in i arbetet är upplevelsebaserad anatomi, Laban/Bartenieff somatiska studier och rörelseanalys, BodyMind Centering, Shiatsu in i rörelse, beröringstekniker, Basala neurocellulära mönster, Alexanderteknik, Skinner Releasingteknik, Eva Karczag’s pedagogik, kontaktimprovisation, och influenser från Zen Buddhism, Chan meditation och Kinesisk medicin.

Plattform för Improvisation och Somatik (PIS) är ett arbetsnamn och förstudie som erbjuder publika aktiviteter för att främja djupgående och välutvecklade somatiska praktiker och improvisationstekniker. PIS vill främja och skapa en nära dialog och diskussion med somatiska praktikers globala rhizomatiska historia och arv, samt skapa rum för ny utveckling att ske. PIS ämnar vara ett normkritiskt och inkluderande rum.

Initiativtagarna bakom PIS, Tuva Hildebrand, Ina Dokmo & Karolin Kent arbetar på olika vis med somatisk praktik, rörelse, koreografi, sceniska uttryck, pedagogik, terapeutiska behandlingar och dans.

Foto: Donovan von Martens

On Touching Space

              workshop med Hugo hedberg och Karen eide bøen 25 maj kl. 15:00-18:00                          Plats: ärlegården

In the workshop ”On touching space” we will explore movement tasks using language and space. The first part of the workshop will focus on working with movement and the room, by three types of language: Describing, instructing and naming. By introducing three specific movement tasks that Hugo and Karen have used to develop their previous performances, the participants are invited to explore language and movement intertwined. We will focus on describing and instructing both our own and others movements, and thereafter, our surroundings.  

The second part of the workshop moves away from use of language, and starts to engage with movement, voice and space in a different way. Participants are invited to take part of some of the scores and tasks that we are currently exploring in our new project. These are more concerned with touching space in “illusionary” ways, considering that there might be something in the air between us – frequencies, vibrations, rhythms, tensions, etc. We will lead you through some delicious movement and voice tasks based on the idea of the space touching us back. We are looking forward to sharing our research and getting your inputs!

Kostnadsfritt för medlemmar.

Ej medlem: 150 kr

Embodied Awarness

Workshop med Helena Franzén 7-9 mars kl. 12:30-16:30 PLATS: Ärlegården 

Helena Franzén är en koreograf hängiven rörelsens gränslösa variationsrikedom, en koreograf vars verk präglas av det precisa i rörelsekvalitet och uttryck. Hennes verk beskrivs ofta med ord som ”fysisk intelligens”, ”rörelse-poesi med nerv och närvaro”, ”…skapar den artikulerade kroppens poesi” – beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet. Hon skapar rum där det emotionella och associativa upplevandet får ta plats. Helena Franzéns koreografi är mångtydig och skapar lika många tankar som känslor. Hennes koreografiska arbete skapar möjlighet för ”känslans skärpa och tankens inlevelse

Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm och koreografutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola, har Helena Franzén varit verksam som koreograf och dansare i 30 år och koreograferat över 90 sceniska verk. Helena Franzén har turnerat i Skandinavien, Europa och USA. Hon är en eftertraktad lärare och undervisar teknikklasser och repertoar för kompanier i Europa och Skandinavien. Helena har gjort verk för bla. GöteborgsOperans danskompani, Skånes Dansteater, Norrdans, Nytt Dansk Dansteater/ Köpenhamn, Regionteater Väst, The Edge/ London. Parallellt med scenföreställningar arbetar Helena med dansfilm och hennes filmer har bl.a presenterats på flera internationella dansfilmfestivaler som Scottland festival Screen on Dance, Tessaloniki Dance festival och Stockholm Screendance. 2019- 2020 presenterades en omfattande retrospektiv utställning, Mitt dansande liv på Dansmuseet i Stockholm.

2007 tilldelades Helena Franzén ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden. 2011 fick hon Stockholms stads kulturstipendium och Svenska Teaterkritikers Föreningens danspris. 2014 tilldelades hon Gunneviks kulturstipendium/Konstnärsnämnden med motiveringen:
En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och moget redan i början.  Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.”

How can we embrace and get to know our sensory bodies?  

In the workshop we are focusing on different methods how to identify new layers of understanding-how toembody a movement within a dancer 

With a guidance of both improvised and set movement material, we discover the imaginative, spacious and energy- filled body  

In the practice we embrace details in qualities, how to trace the sensory intelligence provided by the body as a whole. 

The workshop invites to bring  curiosity and delight in the sharing of dancing  together! 

 Hur kan vi omfamna och lära känna våra sinneskroppar?  

I workshopen fokuserar vi på olika metoder hur man identifierar nya lager av förståelse – hur en rörelse förkroppsligas hos en dansare…  

Med vägledning av både improviserat och koreograferat rörelsematerial upptäcker vi den fantasifulla, rumsliga och energifyllda kroppen. 

I denna praktik omfamnar vi detaljer i rörelse kvaliteter, hur man spårar den sensoriska intelligens som kroppen som helhet tillhandahåller. 

Workshopen inbjuder till nyfikenhet och glädje att dela dansandet tillsammans! 

Creativity in Motion

WORKSHOP  6-9 februari kl. 12:00-15:00 PLATS: Ärlegården
öppen för professionella inom scenkonst

Workshop description: Inherent to the Feldenkrais Method and Mindfulness Meditation are the cultivation of awareness, curiosity and concentration. These are crucial aspects in leading a creative life, and can help you discern unhelpful patterns that interfere with your creative process. In Creativity in Motion you will be exploring how the quality of your imagination and the quality of your movement influence each other as well as the creative potential of presence. Creativity in Motion is a four day course, of three hours each. Each day will consist of Awareness Through Movement lessons, one Mindfulness Meditation period, as well as somatic explorations and time for resting and for sharing.

If you are a curious person and find fulfillment in embodiment-based movement practices, this may be an opportunity for you to have a learning experience in a safe and professional environment.

Let me know if you have any questions about this workshop: info@embodied-awareness.org

Bio: Pedro was born in Lisbon, Portugal and is currently living in the Portuguese countryside with his wife and two children.
He guests regularly as a teacher in companies such as Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, the Netherlands Dance Theatre, Goteborg Dance Company, Skanes Dance Theatre, CODARTS, ArchiTanz in Tokyo, among several others.

Pedro danced with the Stuttgart Ballet, the Deutsche Oper Berlin, Nacho Duato’s Compañia Nacional de Danza and the Netherlands Dance Theatre. Pedro is a certified Feldenkrais® Teacher, a Somatic Movement Practicioner and a Mindfulness-Based Stress Reduction teacher. He teaches Somatic Movement Workshops internationally and Feldenkrais lesson both privatly and in companies.

For more information: (www.embodied-awareness.org )

The Embodiment Journey

A full semester into the Embodiment process through the practice of

So.M.A – Somatic Movement Attunement ™,  Breathwork & Somatic self-management tools

Starts February 4th at 10:00-15:00
ÄRlegården

A creative dive into the Realms of Being. 

A journey to come closer & connect to all the layers of the Body, all the Bodies contained within the One Physical Being. Embodiment is by definition the act of embodying or the state of being embodied. As the wise Bonnie Bain Bridge Cohen says ‘Embodiment is about what is, not about what should be or could be.

During this semester together, we will explore our Bodies in motion and stillness to gain a deeper awareness into our internal landscapes of Being. The workshop will consist of three 2 day workshops at Danscentrum Väst and 4 virtual workshops via Zoom. During the in-person workshop sessions, we will approach movement through the practice of So.M.A – Somatic Movement Attunement .

So.M.A is an ongoing dialogue and research of our bodies in motion to access Whole-Body Awareness. It is a practice of acknowledging physiological & non-physiological functions through integrative tools and tasks in movement. Also in the in-person sessions, we will dive into the powerful practice of Breathwork, specifically the Two-stage Mouth breathing technique.

This specific approach activates the sympathetic nervous system, or flight/fight stress response, to move and unblock stagnation of energy stored in the fascia, also known as connective tissue. This technique of breathing can support you working through unresolved bodily trauma.


Breathwork practice helps develop resiliency within our nervous system, allowing a deeper sense of ‘ease’ in our bodies. You will be guided and supported through these two mediums with self-reflection and journaling prompts.

During the virtual workshop sessions, we will explore complementing Somatic tools & Movement exercises to support and expand awareness of the fascial system, nervous system and organs in the process to deepen & transform the Whole being.

4 in-person Workshops of 2 days each

February 4th – 5th 10.00 – 15.00; March 11th – 12th 10.00 – 15.00; April 15th – 16th 10.00 – 15.00; May 27th – 28th 10.00 – 15.00

4 Virtual Gatherings (online)

February 22nd (Wed.) 10.00 – 13.00; March 22nd (Wed.) 10.00 – 13.00; May 7th (Sun.) 10.00 – 13.00;June 7th (Wed.) 10.00 – 13.00

Registration at Dansalliansen website at February 2nd at the latest: https://dansalliansen.se/workshop/the-embodiment-journey

A collaboration between Dansalliansen och Danscentrum Väst 

GAETANO BADALAMENTI, Born in Italy & based in Göteborg, Sweden. Dancer performer - Holistic & Somatic Facilitator (BSc Hons Physiotherapy).

He worked as a professional dancer for over 10 years. He performed in works by Jiří Kylián, Ohad Naharin, Nacho Duato, Uri Ivgi, Alexander Ekman, Stijn Celis, Rafael Bonachela, Itzik Galili, Stephen Shropshire, Roberto Zappalá & Jo Strømgren. In the last years working as a freelancer, he has collaborated with different artists such as Tabea Martin, Tino Sehgal, Stephan Herwig & Moritz Ostruschnjak.

He graduated as a Physical therapist in 2017 at the University of Applied Sciences of Amsterdam (NL). Since then, he has developed a large interest in Somatic & Movement practices. He is a certified Gyrotonic® & Gyrokinesis® trainer; Reiki Master; 200h YTT in Traditional Yoga & Breathwork Facilitator.

He has created his company Healing Movements to offer a 'hub' of healing approaches that have a clear holistic & somatic foundation.

In the last year, he has been developing and teaching the movement practice called So.M.A -Somatic Movement Attunement™, a craft that includes therapeutic & somatic nuances in the context of Movement & Dance. He is currently guest-teaching dance companies & institutions in Europe; and often collaborating as coach & therapist with the GöteborgsOperansDanskompani.

For more information, visit www.healingmovements.org/

Choreographic Workshop with Jarek Cemerek

torsdagen den 12 januari 2023 kl 14:00-17:00
Ärlegården

The choreographic workshop focuses on understanding the choreographic language used by Jarek Cemerek in his works. This language is built on technical precision and subtle details that have a meaningful value and is often observed from civil movements. For this reason, the workshop blends together a concentration on the dance technique used in the choreographic sequences with an exploration into the perception of individual movement qualities, whilst still retaining the context of the ideological concept of the chosen choreographic works. Continually, dancers will be given the opportunity to confront their own improvisation attempts within the given choreographic language.

The theme of the workshop examines the impact of today’s hyper- consumerism on individuals. We have never had so many people on Earth with so many goods, yet we are lonelier than ever. Regardless of the benefits that technology brings in today’s society, we still feel lonely in our lives and lost in the crowd. Like walking down a big street packed with people and still feeling alone, or sharing a classroom with 40 other students, yet not speaking with any of them, or knowing that if something happened to you in a crowded square no one would come to the rescue. The theme is deep and anonymity has many sides. Dancers in their exploration and processing will use different parts of their body to contact each other, as well as the floor, as the main tool for their expression. Pulling, lifting, throwing, falling, crashing, softness, and sharpness will all be explored throughout too.

Jarek Cemerek is an established choreographer, teacher and dancer working around the world. He studied classical dance at the Conservatory in Ostrava (CZ), BA choreography and MA dance pedagogy at the Academy of Performing Arts in Prague, dance at the Theatre Academy in Helsinki. He began his artistic career as a classical dancer and continued as a contemporary dancer. He danced with the National Theatre in Ostrava, the State Opera and Laterna Magica in Prague, Tanztheater Wien (Vienna), Compagnie Thor (Brussels), Willi Dorner (Vienna), Stadttheater Bern (Switzerland), at the Royal Opera House (London) and many others. Sadler’s Wells Theatre in London presented his piece Void, choreographed for the male dance company BalletBoyz. (J. Cemerek was chosen from 160 choreographers participating in the audition.) He was invited to choreograph for the seniors at the Juilliard School in New York. In 2011, he was awarded Czech Dance Platform’s Dance Piece of the Year and Dancer of the Year. In 2017 he won the Professorship in Contemporary Dance at the Bruckner University in Austria. In 2020 he choreographed via Zoom full evening piece Terminus Vivendi for the Balettakademien Gothenburg (Sweden) and also a another piece for Boston Conservatory (USA). 

As a teacher or choreographer, he has worked with many dance companies, schools and dance festivals, including DV8, Carte Blanche, The Juilliard School, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de Lyon, New Zealand School of Dance, New Zealand Dance Company, Gothenburg Opera Dance Company, Korea National University of Arts, Dance School of Shangai Theatre Academy, KHiO Oslo, Skånes Dance Theater (Sweden), Codarts Rotterdam, Steps on Broadway, Dance New Amsterdam and Peridance in New York, Palucca Schule in Dresden (Germany), Balettakademien Göteborg (Sweden), The Hartt University USA, The Place in London, Marameo in Berlin, Stadttheater Bern (Switzerland), the Royal Ballet School in Holstebro (Denmark), Willi Dorner (Austria), University of Stavanger (Norway), Iceland Dance Company, NorrDans (Sweden), The National Theater in Prague, Losers Cirque Company (CZ) and many other.

How dancers describe J. Cemereks teaching: “ By embracing individual physicality he forces you to the uncomfortable, to the unstable. He forces you to evolve. To grow. And that is what you want to do if you are to take dancing seriously. “ or “The sequences and choreographies we were taken through were very varied in their feel, style, and speed. I was exposed to a ton of different material and how Jarek can keep all of these choreographies in his head and without hesitation present new material after new material amazes me. “ 

 

From dance critiques: “But it is Void, made by Jarek Cemerek (...) that best tells of these dancers’ brave gifts. (...)The piece is superbly danced, and unforgettable. Must see.” (Clement Crisp, Finantial Times); In “Footholds,” the final premiere, Mr. Cemerek, a Czech choreographer, incorporates hip-hop and contact improvisation to create a scene of falling, rolling and curving bodies, (..) with a tender and agile touch, reveals the struggle of what it takes to hold onto your culture (...) there is a standout section in which seven men use movement as a way to change their personas.” (Gia Kourlas, The New York Times) 

 

Workshop med José Manuel Álvarez

Måndag 16 januari 2023 kl 13:00-15:00 & Tisdag 17 januari kl 13:45-15:45
ÄRLGÅRDEN

 

Möt koreografen och dansaren José Manuel Álvarez (ES) vars arbete utgår från flamenco ur ett samtida perspektiv och där han utforskar kroppens olika uttrycksmöjligheter. Workshopen riktar sig till dig som dansare inom andra genrer och stilar med syftet att berika ditt rörelsevokabulär samt musikaliska medvetenhet med flamencon som verktyg.

Under dessa två dagar kommer José ge dig den unika möjligheten att närma dig flamencon på det sätt som är ett starkt signum för denna konstform: dansens nära samspel till musiken. Klasserna kommer att vara utan skor för att tydligare kunna utforska kroppens uttryckspotential och rytmik med flamencon som rörelsespråk. Ni kommer att jobba med ett för detta ändamål specialkomponerat gitarrstycke och även ha kompositören och gitarristen Robert Svärd med på klasserna för att få en optimal känsla av kommunikationen mellan dans och musik!

Registrera dig genom att skicka ett mail till: info[at]danscentrumvast.se Ange i ämnesraden ”Workshop”

Ett samarbete mellan Ann Sehlstedt/Centro de Flamenco La Pantera The Northern Flamenco Network, Danscentrum Väst och GöteborgsOperan

José Manuel Álvarez (född i Sevilla 1985, numera bosatt i Barcelona),  är flamencodansare och koreograf och har varit yrkesverksam dansare i mer än 15 år och har dansat i kompanier såsom Marco Flores (vi såg honom på Storan i ”Laberíntica” för några år sedan), Olga Pericet, Ruben Olmo och Javier Latorre och varit koreograf till ett flertal olika kompanier och uppsättningar. Han är även koreografisk rådgivare åt sångerskan Rosalía. Sedan 2014 har han koreograferat sina egna produktioner, och 2018 startade han sitt eget kompani. bl a ”Bailes Colaterales” (2019), ”Cruces” (2020) och ”El Rumbudróm (2021). Han är konstnärlig ledare för sitt eget danskompani. Han undervisar - förutom på sin egen skola La Capitana Espacio Flamenco i Barcelona - på många platser i världen. 

Workshops 2022

 

Anton Lachky: Puzzle Work – endless body game for dancers

“I often come across dancers with a lot of talent and incredible potential, but also dancers who simply have a huge desire to grow, to develop their own dance and their personal skills. For years, I’ve been developing the Puzz le Work system, which has been instrumental in helping dancers unlock their potential.” Anton Lachky

Sista ansökningsdag: 6 november
Läs mer här 

Det  är valfritt  att vara med en eller flera dagar så en måste inte binda upp sig hela  veckan.

En tvådagars workshop med Björn Säfsten

9 -10 september 2022
Fredag kl 10:15-16:30 (Borås) Lördag kl 13-17 (Ärlegården)

I sin praktik är Björn Säfsten intresserad av att undersöka repetition som bas för transformativa skeenden där gest, röst och allt mer även text och sång som medier undersöks. Syftet med denna workshop är att du kommer få chansen att prova på nya praktiker som Björn utvecklat för att skapa verket Gränslandet på Regionteater Väst under sommaren 2022. Praktikerna bygger på att generera komplexa rörelser och närvaro utifrån att visualisera rumslighet på olika sätt. Du kommer under workshopen få arbeta med ”ledbaserad improvisation”, där grunder för sekvensering, isolation och visualisering tränas konceptuellt och fysiskt. 
Målet med workshopen är att du ska få en bättre förståelse för Björns arbete som koreograf i stort, och specifikt i relation till föreställningen Gränslandet. Ansök via Kulturakademin senast den 4 september 2022.

Björn Säfsten är dansare och koreograf, baserad i Stockholm. Utifrån sitt intresse skapar han praktiker som under längre undersökningar genererar material och scores, ofta med misslyckande, humor och med rörelsens specifika detaljer i fokus. Han har skapat över 15 originalverk samt utvecklat en rad plattformar och festivaler, däribland Within Practice. Ett välutvecklat arbete kring praktiker för workshops för amatörer är ständigt närvarande, både i Sverige och internationellt.

Läs mer på www.bjorn-safsten.com 

 

 

DANCE PARTNERING PRACTICE

Workshop with Lito Anastasopoulou & Knut Vikström Precht

The workshop is a collaboration between Dansalliansen and Danscentrum Väst

Fredag 19 augusti kl. 15-18, lördag 20 & söndag 21 kl. 10-13, Ärlegården

In this class, we practice a wide range of physical mental abilities, through moving with other people.

Dynamical guiding the group through the class setting, we focus mainly on aspects of weight sharing, leading/ following/listening, and the importance of footwork and floor connection for balance and availability. We will insist on practicing specific approaches and techniques/mechanics, in order to achieve more freedom and possibilities in the improvisations, where the dances happen.

Register via Dansalliansen HERE

Knut Vikström Precht is a dancer and performer currently based in Berlin. Born, raised and educated in Sweden, he has worked and performed all over Europe and toured on four continents. He joined Ultima Vez – Wim Vandekeybus 2015 – 2018 for the rehearsal and tour of In Spite of Wishing and Wanting – Revival, and has performed works of numerous other directors and choreographers such as Linda Kapetanea & Jozef Frucek/RootLessRoot (GR/SK), Luke Murphy(IRL) and Per Sundberg/Dansinitiativet (SWE). After completing his studies at the University of Dance and Circus(DOCH/UniArts) in Stockholm in 2013, he has been involved in contexts of street performance, dance films, theatre production and performance art alongside his main focus on contemporary dance performance. Since 2019 he teaches internationally together with Lito Anastasopoulou under the framework of Approaching Humans, which allows him to further explore and share his sincere joy and interest in movement, interaction and communication.

Lito Anastasopoulou graduated 2016 from the Royal Conservatory of Antwerp with studies in Contemporary Dance and she also has a bachelor’s degree in educational science in Early Childhood Education (University of Patras, Greece).

Since 2016 she lived in Brussels and she recently moved to Berlin. Her main focus is performance, creation, choreography, training, as well as sharing her passion for dance by giving contemporary dance workshops for adults (partnering practice together with Knut Vikström Precht) and kids. She is working as a choreographer and performer for “Raush” by Gregory Caers for D’haus Duesseldorf, she is performing for “The Red Queen” by Luke Jessop/ Ion Tribe, “Rising Dragon, Rebird Flying” by Odos Company and “Trio Zooplahop” (kids performance). She worked for “Jaellen 2021” – circus/dance creation by the Swedish John Simon Wiborn company, “Spiegel im Spiegel” by the belgian SIDE-SHOW Circus Company, “Nieuw Muziektheater Braaschaat Opera, company “Eau-dela Danse” and Impro company 2017. For “Exodos” by Unites/ Nomade company she was the choreographic assistant and she took part as a performer and co-creator in the video dance projects “Before they got their names (they forgot their names)”, “Anasa” and “Genna” by Odos Productions.

 Countertechnique®

Workshop med Elita Cannata

 den 16-17 maj kl  kl 14:00-16:00  ärlegården

Developed by Anouk van Dijk, Countertechnique® provides tools for body and mind to deal with the demanding dance practice of the 21st century.

 It is a movement system to help the dancer think about the dancing body, focusing on the process of incorporating information into action. Within a clear structure of exercises, the Countertechnique® class stretches, coordinates and strengthens the body, making the dancer sweat, build stamina and really move. It enables big and fluid movement, while making one strong and flexible. The consistent use of the directions and counter directions in all movements is key to the technique; both the awareness and application of this principle is trained throughout the Countertechnique® class. Dancers are introduced step-by-step to the various tools – making sure, however, that the priority always lies with experiencing and enjoying the difference in moving, rather than first having to understand the tools intellectually. Dancers are encouraged to be pro-active in discovering connections and solutions.

The workshop will be organized in two different section : it will start with the Countertechnique® warm-up consisting on a recurring set of exercises and in the last part of the workshop we will investigate on a deeper level the tools and principles through improvisation and guided exploration with a particular attention to the ability of shifting attention while dancing.

 

Born in Italy, Elita Cannata (1985) is currently based in Amsterdam. She has studied Countertechnique since 2005 and performed for anoukvandijk dc in 2007 and 2008. She attended her first Countertechnique Teacher Training (CTTT) program in 2014 and, with the support of the Amsterdams Fonds voor de Kunst, returned to the CTTT in 2018 and progressed to the level of Senior Teacher. She is currently teaching in many Institutions of Higher Education and dance companies around Europe, such as Skanes Danstheater, Nederland Dans Theater, ECD Academie voor Theater en Dans, Henny Jurriens Studio etc

Elita Cannata graduated with a Bachelor of Dance in 2007 at Rotterdam Dance Academy / Codarts in the Netherlands and in 2011 got her MA in Theories of Performing Arts at the Università degli Studi in Bologna. During and after her graduation she performed for Cathy Sharp Ensemble, Compagnia Tpo & Tom Dale, Tan Temel, Samuele Cardini, Itzik Galili, Lynsey Peisinger, David Middendorp, and Fabrizio Favale among others. Next to her dance and teaching career, she also works as a Rehearsal Director.

The workshop is open for members of Danscentrum (all four regions in Sweden) and dancers from the street dance field.

Anmälan/Registration: mail to Danscentrum Väst

“Riding the Curve”

Workshop med Luke Jessop 

26-28 april kl 12:30-16:oo

This workshop builds on the principles of Riding The Curve, allowing gravity to do a lot of the work within creative acrobatics. Alongside solo movement work, we will also work with a partner to explore how such qualities as momentum, risk, weight and aesthetic can allow us to create physically and visually interesting images and tools with each other. We aim to highlight the moments that are not possible without a partner yet constructing an awareness of each person’s role within any given movement. Drawing on experience of Brazilian Jiu-Jitsu and Forro, we will understand how we can both cooperate and compete, using games and exercises to highlight the tools we need to develop when working with a partner.

OBS! Föranmälan Note! Pre-registration required

Luke Jessop is the Artistic Director and founder of Ion Tribe. A dance theatre company with a strong focus on improving the scientific literacy of the general public through dance theatre productions, workshops and festivals. Under Ion Tribe, Luke has created a solo-work – ’Letter to my Newborn Child’ and is currently working a duet to be premiered in 2019, ’The Red Queen’. Luke trained in the UK at the University of Bedfordshire, and then went on to work with UK based companies 2Faced Dance, for the triple bill ’In The Dust’ and then Southpaw Dance Company for the piece ’Carousel’. In 2012 Luke moved to Brussels to work with Ultima Vez / Wim Vandekeybus, creating and performing in the works; ’booty Looting’, ’Talk to the Demon’, ’Spiritual Unity’, ’FEAR NOT’ and ’In Spite of Wishing and Wanting’ (Revival). Luke teaches prolifically at festivals and schools throughout Europe with his own style of creative acrobatic dance – Riding The Curve, as well as being commissioned to create works for various schools and institutions.

The workshop is open for members of Danscentrum (all four regions in Sweden) and for dancers within the street dance field. Register via e-mail to: info[at]danscentrumvast.se

State your name and a few sentences why you want to participate in the workshop.

APPLICATION DEADLINE APRIL 17

The workshop is free of charge.

MÖTE MED KOREOGRAF

Daglig träning/Workshop                    mede Jarek Cemerek
v14: 4-8 april kl 10-11:30 Ärlegården WORKSHOP 12:30-16:00 ÄRLEGÅRDEN

 The class aims to encourage a sense of body awareness and efficiency as well as physical articulation. It will start with simple exercises to build strength and to form a good foundation in order to get the body ready for the day. Special emphasis will be made on healthy body mechanics, principles of physical laws, efficient use of weight, falls to the floor, jumps etc.

The choreographic workshop focuses on understanding the choreographic language used by Jarek Cemerek in his works. This language is built on technical precision and subtle details that have a meaningful value and is often observed from civil movements. For this reason, the workshop blends together a concentration on the dance technique used in the choreographic sequences with an exploration into the perception of individual movement qualities, whilst still retaining the context of the ideological concept of the chosen choreographic works. Continually, dancers will be given the opportunity to confront their own improvisation attempts within the given choreographic language. The theme of the workshop examines the impact of today’s hyper- consumerism on individuals. We have never had so many people on Earth with so many goods, yet we are lonelier than ever. Regardless of the benefits that technology brings in today’s society, we still feel lonely in our lives and lost in the crowd. Like walking down a big street packed with people and still feeling alone, or sharing a classroom with 40 other students, yet not speaking with any of them, or knowing that if something happened to you in a crowded square no one would come to the rescue. The theme is deep and anonymity has many sides. Dancers in their exploration and processing will use different parts of their body to contact each other, as well as the floor, as the main tool for their expression. Pulling, lifting, throwing, falling, crashing, softness, and sharpness will all be explored throughout too.
Ett samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Väst i samverkan med Balettakademin Göteborg

JAREK CEMEREK is an established choreographer, teacher and dancer working around the world. He studied classical dance at the Conservatory in Ostrava (CZ), BA choreography and MA dance pedagogy at the Academy of Performing Arts in Prague, dance at the Theatre Academy in Helsinki. He began his artistic career as a classical dancer and continued as a contemporary dancer. He has won awords both for his dancing and choreographys and is a well liked teacher all over the world.

Anmälan görs via Dansalliansen HÄR

Stream Flow Method 

Med Heidi Vierthaler den 26-27 februari    kl 10:00-15:00, Ärlegården
 A unique and constantly evolving tool for dancers using  visual imagery and tactile exercises to help release the body and heighten awareness on many levels. Heidi’s stream – flow  method has an intuitively progressive guidance that allows me to discover a sense of full bodyfreedom and  interconnection. Through imagery and sensationit provides an in-depth look at how each part of the body, when examined clearly and simply,
can be a catalyst for naturally occurring, complex movement. After taking the class, I feel new movement channels open in my body and a heightened awareness for what it means to be fully present in my own movement research.  (A description of Stream-Flow classes from dancer Scott Fowler)

The participants will be focusing on everyday tasks and habitual movement patterns with a stream-flow twist. 

  Stream Flow Method  (Vimeo)
  Anmälan görs via Dansalliansen HÄR

Foto: Samuel Neeter

Ett samarbete mellan Dansalliansen och Danscentrum Väst

Heidi Vierthaler började sin karriär hos Pacific NW Ballet i Seattle. I mitten av 90-talet började hon undervisa och påbörjade sin europeiska danskarriär, med bland annat arbete med Ballet Frankfurt, The Forsythe Company och Göteborgs Danskompani. Hon skapar även egna koreografier och har undervisat på kompanier och festivaler runt om i Europa.

Dansfilmfestivalen 10-13 februari 2022

Tillsammans med Dansfilmfestivalen arrangerar vi två workshops med koreograferna/filmskaparna Ingrid Nachstern och Helena Jonsdottir. 

De äger rum den 9 och 10 februari kl 15:30-18:30 på Ärlegården. 

De är kostnadsfria för Danscentrum Västs medlemmar. Antalet deltagare är begränsat. 

.Föranmälan krävs! 

Skicka ett mail till: dansfilmfestivalen[at]gmail.com

Ett samarbete mellan Dansfilmfestivalen (KOREOARTscape), Konstnärsnämnden och Danscentrum Väst.

LÄS MER

Att arbeta med dans internationellt

DEN 12-13 JANUARI 2022 KL 10:00-15:00

Vill du arbeta internationellt med dans? Kanske planerar du redan för en turné utomlands eller vill du bara lära dig mer om hur du kan arbete med dans internationellt? Oavsett tidigare erfarenhet är du varmt välkommen till denna fördjupningskurs om internationellt arbete. Kursen äger rum under två inspirerande och intensiva dagar. Den vänder sig till dig som är verksam inom dans som koreograf, dansare, agent eller producent. 

​Tanken med kursen, som sker i liten grupp, är att du ska få ta del av expertkunskap och samtidigt kunna ställa frågor och dela erfarenheter med de andra deltagarna. Du får lära dig allt viktigt du bör veta inför ett internationellt samarbete, samt spaningar om aktuella arrangörer och festivaler. Kursen blandar föreläsningar med workshops och diskussioner.

Kursledare

Magnus Nordberg – producent och agent Nordberg Movement. Du får även möta inbjudna gäster med egen erfarenhet av internationellt arbete.

Workshops 2021

Produktionsworkshop

I denna workshop är tanken att ni som deltar ska få en inblick i hur en programläggare arbetar. Vilka parametrar avgör vad som, till slut, hamnar på en scen? Vilka möjligheter och begränsningar har en producent? Finns det saker som ni själva kan göra för att nå fram? Teknik, ekonomi, marknadsföring och andra aspekter tas upp. Det finns även gott om tid att ta upp era egna tankar, erfarenheter och funderingar.

Sedan 2015 har Niklas arbetat som producent på Stora Teatern och är idag  ansvarig för dans-programmet. Han är också också projektledare för ett nystartat, regionalt produktionsresidens för koreografer inom street-genrer. Innan dess gick Niklas på Balettakademins musikallinje och spenderade 10 år som professionell artist innan han gick en projektledarutbildning, jobbade något år inom marknadsföring och event innan han fick sin nuvarande tjänst på Stora Teatern. 

TID: 7 december 2021 kl. 17:30-19:00
PLATS: Ärlegården 

Anmälan senast den 5 december 2021 till

info_danscentrumvast_se

Broaden Your Mime with Nola Rae

Den 27 – 28 november kl 09:00-15:00 ÄRLEGÅRDEN

Mimes are the cartoonists of theatre. In these workshops the “fourth wall” disappears, emotions are projected outwards and quirky ingenious ideas of performance, explored.

  • Learn how to create textless theatre, paying special attention to articulation, rhythm and quality of movement and gesture. 
  • Learn to move one part of the body at a time for maximum effect. 
  • Learn to bounce ideas around. 
  • Learn that visual comedy is the art of eliminating the extraneous. 
  • Learn the power of stillness.

Wear comfortable clothes + flexible shoes and bring   1 juggling ball. 

The workshop is free of charge for members in Danscentrum Väst.

TO APPLY: The class is open for professional mimes, actors, circus artists, dancers and performers. There will also be places for those currently studying any of the above disciplines. To apply send your name and a few lines about your artistic practice to:  workshop@gbgmimefest.se Please write Nola Rae in the subject line. The workshop is limited to 20 participants – we will accept participants on a first come first served basis, so don’t hesitate to apply!

In addition: Members are welcome to participate            – free of charge – in the morning sessions with              Kathleen Quinlan at Masthuggsteatern, Saturday November 27th and 28th at 09:30-11:00. Booking required. Read more 

More info at www.gbgmimefest.se

Nola Rae
Bilden är beskuren

Nola Rae trained at the Royal Ballet School in London and with Marcel Marceau in Paris. She has created 10 solo shows and 5 two man shows to date and her long performing career has taken her to 68 countries.

As a director, she has adapted works by Shakespeare, Strindberg, Ibsen, Dumas and Bram Stoker among others, winning the funniest play of the year award in Sweden for her version of Lorca’s The House of Bernarda Alba in 1996. 

Nola founded the London International Mime Festival with Joseph Seelig in 1977 which will have its 45th edition next year.

Workshop med Jarek Cemerek

Lördag 30 oktober 12:00-17:00 (inkl paus) Ärlegården

Workshopen startar med klass: This class aims to encourage a sense of body awareness and efficiency as well as physical articulation. It will start with simple exercises to build strength and to form a good foundation in order to get the body ready for the day. Special emphasis will be made on healthy body mechanics, principles of physical laws, efficient use of weight, falls to the floor, jumps etc.

The choreographic workshop focuses on understanding the choreographic language used by Jarek Cemerek in his works. This language is built on technical precision and subtle details that have a meaningful value and is often observed from civil movements. For this reason, the workshop blends together a concentration on the dance technique used in the choreographic sequences with an exploration into the perception of individual movement qualities, whilst still retaining the context of the ideological concept of the chosen choreographic works. Continually, dancers will be given the opportunity to confront their own improvisation attempts within the given choreographic language. The theme of the workshop examines the impact of today’s hyper- consumerism on individuals. We have never had so many people on Earth with so many goods, yet we are lonelier than ever. Regardless of the benefits that technology brings in today’s society, we still feel lonely in our lives and lost in the crowd. Like walking down a big street packed with people and still feeling alone, or sharing a classroom with 40 other students, yet not speaking with any of them, or knowing that if something happened to you in a crowded square no one would come to the rescue. The theme is deep and anonymity has many sides. Dancers in their exploration and processing will use different parts of their body to contact each other, as well as the floor, as the main tool for their expression. Pulling, lifting, throwing, falling, crashing, softness, and sharpness will all be explored throughout too.
 
Foto: Michal Kostal

JAREK CEMEREK is an established choreographer, teacher and dancer working around the world. He studied classical dance at the Conservatory in Ostrava (CZ), BA choreography and MA dance pedagogy at the Academy of Performing Arts in Prague, dance at the Theatre Academy in Helsinki. He began his artistic career as a classical dancer and continued as a contemporary dancer. He has won awords both for his dancing and choreographys and is a well liked teacher all over the world.

Embodied Awareness

med Helena Franzén den 11-13 oktober 2021 12:30-16:30 (inkl. paus) ärlegården

I workshopen ägnar vi oss åt att fysiskt tolka ett färdigt rörelsematerial, Med utgångspunkt från detta solomaterial, fokuserar vi på olika metoder att identifiera nya lager av förståelse och närvaro-how to embody a movement within a dancer. Vad händer i överföringen/ tolkningen av rörelsematerialet, när vi försöker uppfatta vad det är som är specifikt med just de kvalitéerna? Hur uppnår vi den absoluta närvaron i den dansande kroppen? I vår praktik kommer vi att omsorgsfullt fördjupa oss i detaljer kring rörelsens egenskaper och så småningom ge efter för kroppens egna sensoriska intelligens.Tillsammans prövar vi nya ingångar till hur den fysiska dialogen kan växa fram.Vi finner nya vägar till nya insikter och upptäckter genom någon annans kropp. Rörelsematerial kommer under tiden att ge upphov till nya översättningar, skapar nya funktioner och ger rum för nya uttryck. Framförallt uppmanar workshopen till att tänja på igenkännbara gränser av förståelse och tolkningar.- både kroppsliga och mentala. En hyllning till den dansande kroppen!

Helena Franzén är en koreograf hängiven rörelsens gränslösa variationsrikedom, en koreograf vars verk präglas av det precisa i rörelsekvalitet och uttryck. Hennes verk beskrivs ofta med ord som ”fysisk intelligens”, ”rörelse-poesi med nerv och närvaro”, ”…skapar den artikulerade kroppens poesi” – beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet. Hon skapar rum där det emotionella och associativa upplevandet får ta plats. Helena Franzéns koreografi är mångtydig och skapar lika många tankar som känslor. Hennes koreografiska arbete skapar möjlighet för ”känslans skärpa och tankens inlevelse

Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm och koreografutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola, har Helena Franzén varit verksam som koreograf och dansare i 30 år och koreograferat över 90 sceniska verk. Helena Franzén har turnerat i Skandinavien, Europa och USA. Hon är en eftertraktad lärare och undervisar teknikklasser och repertoar för kompanier i Europa och Skandinavien. Helena har gjort verk för bla. GöteborgsOperans danskompani, Skånes Dansteater, Norrdans, Nytt Dansk Dansteater/ Köpenhamn, Regionteater Väst, The Edge/ London. Parallellt med scenföreställningar arbetar Helena med dansfilm och hennes filmer har bl.a presenterats på flera internationella dansfilmfestivaler som Scottland festival Screen on Dance, Tessaloniki Dance festival och Stockholm Screendance. 2019- 2020 presenterades en omfattande retrospektiv utställning, Mitt dansande liv på Dansmuseet i Stockholm.

2007 tilldelades Helena Franzén ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden. 2011 fick hon Stockholms stads kulturstipendium och Svenska Teaterkritikers Föreningens danspris. 2014 tilldelades hon Gunneviks kulturstipendium/Konstnärsnämnden med motiveringen:
En koreograf vars konstnärskap framstod som stringent och moget redan i början.  Hon har sedan kompromisslöst och konsekvent undersökt dansens oändliga rörelsemöjligheter i tätt samarbete med musiken. Hon är en danskonstnär som genom sin egen extrema fysiska kontroll, tillsammans med sina dansare skapar den artikulerade kroppens poesi.”

Last Dances

Med Rachel Tess 10 december 2020

In this workshop we will work with methods form the last group work I made ”Last Dances” at Dansk Dansteater. This will be exploring the creations of solos framed as the last dance one will ever do.

TID: 18:00-21:00

PlATS: Ärlegården

Max 7 deltagare

Foto: Uli Ruchlinski

Rachel Tess is an American choreographer and dancer living and working in Sweden. She is the director of Milvus Artistic Research Center (MARC) in Knislinge (SE) and associate curator for live-art at Wanås Konst. She received a BFA in 2004 from The Juilliard School in New York City. While attending Juilliard, Tess received a Princess Grace Award (2002), performed as a member of the Lar Lubovitch Dance Company, and was presented with the Martha Hill Dance Award by the faculty.

Tess has been a member of Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Gothenburg Opera Ballet, and held a permanent position with the Cullberg Ballet in Stockholm.

In 2013, Tess received her masters in choreography from the New Performative Practices Masters program at DOCH. She won and completed a Princess Grace Foundation Works in Progress Residency at the Baryshnikov Arts Center in New York City with her ongoing project Souvenir in 2013. Her work Souvenir was exhibited as part of the ‘Dance Me’ exhibition at Wanås Konst in 2014. She was presented by the Lower Manhattan Culture Council, (in collaboration with Princess Grace Foundation USA and Baryshnikov Arts Center) in 2014 and 2015. She was also engaged in the project ‘These are Bodies, These are Motions, This is the Place’ with choreographer/performer Benoît Lachambre, which premiered at Wanås Konst in 2014 and New York City in 2015 at the River to River Festival (hosted by LMCC). As a freelance performer and choreographer she works extensively with Benoît Lachambre, most recently as a performer and assistant for ‘Fluid Grounds’. Her new work Any Number of Sunsets was been presented at Skillinge Teater, Dansens Hus (Stockholm), MDT, Atalante, and Dansstationen in 2019. She has curated and is part of the artistic team for “Still Untitled” by Xavier Leroy and Scarlet Yu (2018, Wanås Konst) as well as a long list of other contemporary choreographers and dance practitioners such as Maria Hassabi, Dinis Machado, Anna Pehrsson, and Marie Topp. She is the 2019 recipient of the prestigious Birgit Cullberg Stipendiat for her work presenting experimental dance in rural areas throughout Sweden.

Working with Props 

Med Rachel Tess 8 december 2020

What are the objects we chose to have with us when dancing or choreographing? How do we relate to them with our bodies, what do they represent, and how do they create intended and unintended meaning? Through the workshop ‘Working with props’ we will use what we have in the rooms we are in, the rooms we spend time in continuously – every day objects – in combination with movement practices to question and understand the notion of scenic elements in dance and choreography.

Photo credit: Lower Manhattan Cultural Council

Rachel Tess is an American choreographer and dancer living and working in Sweden. She is the director of Milvus Artistic Research Center (MARC) in Knislinge (SE) and associate curator for live-art at Wanås Konst. She received a BFA in 2004 from The Juilliard School in New York City. While attending Juilliard, Tess received a Princess Grace Award (2002), performed as a member of the Lar Lubovitch Dance Company, and was presented with the Martha Hill Dance Award by the faculty.

Tess has been a member of Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Gothenburg Opera Ballet, and held a permanent position with the Cullberg Ballet in Stockholm.

In 2013, Tess received her masters in choreography from the New Performative Practices Masters program at DOCH. She won and completed a Princess Grace Foundation Works in Progress Residency at the Baryshnikov Arts Center in New York City with her ongoing project Souvenir in 2013. Her work Souvenir was exhibited as part of the ‘Dance Me’ exhibition at Wanås Konst in 2014. She was presented by the Lower Manhattan Culture Council, (in collaboration with Princess Grace Foundation USA and Baryshnikov Arts Center) in 2014 and 2015. She was also engaged in the project ‘These are Bodies, These are Motions, This is the Place’ with choreographer/performer Benoît Lachambre, which premiered at Wanås Konst in 2014 and New York City in 2015 at the River to River Festival (hosted by LMCC). As a freelance performer and choreographer she works extensively with Benoît Lachambre, most recently as a performer and assistant for ‘Fluid Grounds’. Her new work Any Number of Sunsets was been presented at Skillinge Teater, Dansens Hus (Stockholm), MDT, Atalante, and Dansstationen in 2019. She has curated and is part of the artistic team for “Still Untitled” by Xavier Leroy and Scarlet Yu (2018, Wanås Konst) as well as a long list of other contemporary choreographers and dance practitioners such as Maria Hassabi, Dinis Machado, Anna Pehrsson, and Marie Topp. She is the 2019 recipient of the prestigious Birgit Cullberg Stipendiat for her work presenting experimental dance in rural areas throughout Sweden.

Complex Simplicity

med Sita Ostheimer 29 -29 november 2020

INSTÄLLT pga restriktioner med anledning av pandemin.

Description

The beginning of the workshop is based on an improvisation technique called COMPLEX SIMPLICTY, developed by Sita Ostheimer, which brings the mover towards an understanding of totality in movements and perception, through connecting to senses and imagination, recognising limits and learning how to deal with them. The physical guidance gives the dancers an understanding of their connection between mind and body in order to be in control of their own physical instrument and therefore continue growing creatively and technically and mentally.

Further into the workshop a game of images, situations, feelings, rhythm are use to create material. The physicality is built on fast rhythmical changes of emotions and Images. The movement language is expressive, fluent, sensual and earthy. The unique animalistic movement language that arises from the human instinct is Sita Ostheimer’s particular and peculiar signature in dance.

Foto: Gilles Aguilar

After finishing her study in Frankfurt, Germany, Sita Ostheimer joined MS Schrittmacher-Oldenburg, worked with Itzik Galili-Groningen and Krisztina de Chatel-Amsterdam. In 2008 she joined Hofesh Shechter Company. As a choreographer Sita created Noble thinking, Accompany and Dissimilar foxes for Shechter’s IN GOOD COMPANY. As a freelance Choreographer she created Metanoia, Balter, Ubuntu for Bodhi Project Sead Salzburg, Mangata for Frontier Danceland Singapore, Eigenrausch for CobosMika Spain, Creatures of the wild for b12 Berlin, Nobody 'Cept You for Verve Leeds and Spechies Pitches for Folkwang University Essen.
In addition Sita works as Shechter’s choreographic assistant, re-staging his work at companies such as NDT I, Staatstheater Kassel, where she has also been rehearsal director 2014-2015, Ballet Basel, Staatsballet Berlin, Aterballetto, Staatstheater Darmstadt/Wiesbaden, Paris Opera Ballet. She teaches regular Intensive Workshops and classes around the world.
Since 2017 Sita is the Artistic Director of her company Sita Ostheimer Company based in Berlin and created work such as Molimo, Chasm, Us, and Two Human in pieces. With her workshops series COMPLEX SIMPLICITY she shares her philosophy and physicality world wide.

Atta

Foto: Michal Kostal