Teknikpool

Som medlem i Danscentrum Väst har du möjlighet att låna och/eller hyra teknisk utrustning och mattor.

Teknikpoolen är tillgänglig för enskilda och juridiska medlemmar i Danscentrum Väst. Medlemsavgiften ska vid utlåningsstillfället vara betald.

ALLMÄNT
  • Utlämning sker efter avtalad tid med kontoret.
  • Avtal skrivs inför utlämning och depositioner betalas via kort eller swish. Danscentrum Väs har ingen kontanthantering.
  • Depositioner betalas när utrustningen är återlämnad i fullgott skick.
  • Försäkring krävs för att hyra all utrustning (förutom matta svarta dansmattor). Inför/ vid uthyrning ska försäkringsintyg vara Danscentrum Väst tillhanda.
  • För hyra av ljud- och ljusutrustning ska genomgång av utrustningen med kontoret vara gjord, alternativt genomgången Teknikkurs, egen tekniker eller motsvarande.