Hoppa till innehåll

Karolin Kent

Bio:

Karolin Kent är koreograf, dansare, pedagog, somatisk rörelsepraktiker & Laban rörelseanalytiker. Kent har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011, har hon varit verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Kent intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära och somatiska. Konstnärliga frågeställningar berör ofta det existentiella i relation till samtida frågor. Kent är utbildad vid Trinity Laban conservatoire of music and dance och Somatisk rörelsepraktik och rörelse analys vid Laban/ Bartenieff & Somatic studies International www.karolinkent.se

Class description:

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery. Bunya nuts black-eyed pea prairie turnip leek lentil turnip greens parsnip. Sea lettuce lettuce water chestnut eggplant winter purslane fennel azuki bean earthnut pea sierra leone bologi leek soko chicory celtuce parsley cama salsify.

Celery quandong swiss chard chicory earthnut pea potato. Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori. Grape wattle seed kombu beetroot horseradish carrot squash brussels sprout chard.