Hoppa till innehåll

Utlysningar

Här publiceras utlysningar som open calls, stipendier, auditions och andra relevanta jobb

Kommunkoreograf i Ydre
LÅT DANS OCH RÖRELSE FÅ FLÖDA OCH BLI KITTET SOM SKAPAR ETT ”VI” I YDRE! 

Tillsammans med dig/er som blir vår kommunkoreograf/-er vill vi nå fram med Ydrebornas berättelser och historia genom dans och gestaltning. Hur kan flera olika berättelser synliggöras var för sig och samtidigt som en gemensam historia? Socknar och platser kommer att involveras och levandegöras för att samlas ihop till ett gemensamt Ydre. Hur kan därmed dansen inta och gestalta det offentliga rummet och bidra till Ydres platsutveckling?

Genom KOKO ges möjligheter för människor att mötas över gränserna både mellan platser och genom inkludering.

Vi brukar säga att Ydre är Östergötlands hemlighet och har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydre-bo, då vet man att man har upptäckt något speciellt – en hemlig skatt. Det är därför platsen beskrivs som en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten.

 

Vad önskar vi att KOKO ska erbjuda Ydre?

Vi vänder oss till professionella dansaktörer som har erfarenheten att jobba med kombinationen mellan barn, unga och äldre. Att det finns ett genuint intresse för människor och mötet med dem är av stor vikt. Vi ser gärna att dansaktören eller om ni är flera vågar att utmana de ni möter vilket gör att nya tankar och vägar öppnas upp, men på samma gång att du eller ni är inlyssnande.

Tillsammans med kommunkoreografen vill kommunen skapa “VI:et” som suddar ut gränser mellan socknar, generationer och kulturer. Ydres kommunkoreograf förväntas arbeta med invånare, deltagare och publik till exempel genom kunskaps- /erfarenhetsutbyte, referensgrupper, workshops, öppna repetitioner, work-in-progress och evenemang.

Ydre är kommunen med stort hjärta.

I Ydre finns redan många eldsjälar med engagemang för bygden och sina medmänniskor vilket stärker kraften att KOKO ska lyckas i sitt uppdrag. Föreningslivet är rikt och runt om i Ydre finns många kultur- platser. Dessutom har Ydre ett starkt företagsklimat, både inom tillverkningsindustrin och gröna näringar. De flesta av våra företag är små, men unika, och sätter prägel i bygden.

Information på webben

I rollen som KOKO har du i perioder Ydre som din arbetsplats och därmed tillgång till lokaler att vara verk- sam i, platser för möten med invånare och publik. Du samverkar med den kommunala projektledaren på plats, ungdomscoachen som bland annat finns på ungdomsgården Navet och seniorcoachen som har träffpunkter runt i kommunen dels på trygghetsboendet i centralorten Österbymo, samt i samlingslokaler i de mindre byarna Asby, Hestra och Rydsnäs. Dessutom kommer samverkan ske med andra verksamheter inom Ydre kommun samt att det finns en stöttning från en dansutvecklare på Dans i Öst/Region Östergötland.

Koreografen/gruppen kommer överens med kommunens projektledare och dansutvecklaren på Dans i Öst/ RÖ om hur residenset ska se ut utifrån de ekonomiska förutsättningarna och vi skriver ett trepartskontrakt. Budgeten fastställs i samarbete med projektledningen efter att residenstagaren inkommit med plan och budget som ska täcka lön, traktamente, produktionsmedel och resor för 2024. Boende ordnas av Ydre kommun. Residensperiod: Start tidig vår 2024 och året ut.

Vem söker vi?

• Du/ni ska ha professionell erfarenhet av att arbeta med dans samt vara verksam i Sverige. • Du/ni är er egen arbetsgivare och innehar F-skattsedel.
• Du/någon av er i gruppen måste ha B-körkort.

Ansökan

Vi vill att din ansökan, om max två A4, ska innehålla följande:
• Vad kan just du erbjuda kommunen?
• Hur vill du fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar?
• Vad har du för erfarenhet av att arbeta med inkluderande arbetssätt?
• Vilken erfarenhet har du av att arbeta med målgrupperna barn, unga och äldre i en kombination eller varoch en för sig?
• Exempel på tidigare samarbeten och samverkan med kommuner och kommuninvånare. • Kontaktuppgifter – namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer.
• CV:n för dig/er som söker innehållande relevant erfarenhet och referenser.

Ansökan ska vara oss tillhanda via mail, senast den 12 november.

Projektets urvalsgrupp utser residenstagaren. Intervjuer kommer att hållas på plats i Österbymo-Ydre den 30 november, så om du blir kallad till intervju förväntas du avsätta tid till resa och intervju denna dag.

För ansökan och mer information:

Anna Ljung, anna.ljung@regionostergotland.se, tel. 010-103 65 15, 072-528 96 24

Projektets urvalsgrupp består av representanter för Ydre kommun och Dans i Öst/Region Östergötland.

 

Om KOKO kommunkoreograf

Region Stockholm startade KOKO Kommunkoreograf 2016 har sedan dess genomförts i ett antal kommuner i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Halland och Kalmar.

KOKO kommunkoreograf är en unik möjlighet för invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge. Kommunkoreograferna ger kommunen danskonst som berör, gör skillnad, skapar möten, är mobil i sin form och som ger avtryck under lång tid efter projektet. Det handlar om mötet mellan de som bott länge eller är nya medborgare i staden – unga som äldre.

Genom ett utåtriktat arbete i stor skala med danskonst, skapande och upplevelser får alla möjlighet att ta del av dansens kraft och uttryck. Mötet mellan danskonstnärer och kommun öppnar upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas, både som kommun och danskonstnär.

Swedish Dance

Nu har Danscentrum Sverige registrerat montern Swedish Dance till Tanzmesse 2024 som hålls i Düsseldorf, Tyskland, 28-31 aug 2024. Open call för Tanzmesses program är öppen och alla i Sverige baserade professionella danskonstnärer är välkomna att skicka in sina ansökningar till programmet via monter Swedish Dance för 25 EUR/ansökan som betalas direkt vid ansöknings-tillfället.

Deadline för ansökan är den 15 september. 

 Alla som önskar söka är välkomna att mejla Hanna Falk för att få länk till ansökan.

Läs mer om Tanzmesse 2024 HÄR

Swedish Dance

Danscentrum Sverige has now registered the Swedish Dance stand for Tanzmesse 2024 to be held in Düsseldorf, Germany, 28-31 August 2024. The open call for Tanzmesse’s program is open and all Swedish-based professional dance artists are welcome to submit their applications to the program via the Swedish Dance stand for 25 EUR/application paid directly at the time of application. 

Deadline for applying is September 15th.

All that wishes to apply are welcome to send an e-mail to    Hanna Falk to receive a link to the application form. 

Read more about Tanzmesse 2024 HERE

Utbytesresidens inom dansområdet – Dance+

Nu kan du ansöka om ett två veckors långt utbytesresidens med Lithuania contemporary dance association i oktober 2023.Dance+ är ett utbytesresidens mellan Litauen och Sverige. Två danskonstnärer kommer att antas till residenset, en från respektive land. Danskonstnärerna kommer att arbeta tillsammans en vecka i Litauen och en vecka i Sverige. Du som är danskonstnär i Västra Götaland är välkommen med din ansökan senast 8 augusti.

An artistic residence between two dance artists from Lithuania and Sweden, one from each country. The aim of the exchange residency is to explore the limits of movement beyond the normative canons of the stage and combine dance with unexpected activities/hobbies/occupations. “Dance +” is a connection between contemporary dance and the artist’s chosen activity – swimming, bread baking, knitting, or anything that is interesting and is relevant to the dance artist as a person.

Observera att engelska även kommer att vara det gemensamma språk som används under residenset. Har du frågor, kontakta danskonsulent Eyrun Thorhallsdottir.

Internationellt kulturutbyte och REsebidrag

ansökan öppen till 20 april kl 14:00

Bidraget kan sökas för kortare utomlandsresor i arbets- eller fortbildningssyfte, inbjudan av utländska konstnärer till Sverige, eller internationella utbyten där du har en inbjudan från den mottagande samarbets-parten. Bidraget kan täcka kostnader för resor och uppehälle samt i vissa fall deltagaravgift, lokalhyra, försäkringar och visum, från 5000 SEK och uppåt.

MER INFO 

projektstöd

 

Ansökan är öppen 19 april — 10 maj klockan 12.00.

Du får besked 21 juni.

All info samt ansökningsförfarande finner du HÄR.

Dansalliansen nyanställer – ansökan är öppen

Nu är ansökan öppen för Dansalliansens anställningsomgång 2023!

Ansökningstiden sträcker sig mellan den 1 februari och 15 mars. 

Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige.

LÄS MER

 

Producentcheck 2.0

– ett rådgivningsprojekt för utövare inom dans för barn och unga i Västsverige

Med Producentcheck 2.0 vill vi på Producentbyrån stötta verksamma dansare, kompanier och koreografer i Västsverige som är nyfikna på eller redan jobbar med dans för barn och unga. Vi riktar oss främst till oetablerade aktörer, men välkomnar även etablerade utövare. Projektet pågår under våren 2023 och består av kostnadsfri rådgivning och coachning och vi har även produktionsmedel för de ytterligare behov som vi definierar tillsammans.

Rådgivning

Vill du bolla din ansökan? Behöver du hjälp med budget, text eller att göra en finansieringsplan? Vill du ha stöd i att utforma kommunikationsmaterial eller ta fram en kommunikationsplan? Eller känner du att du fastnat i din konstnärliga process och vill tänka ihop med någon annan? I projektet ingår rådgivningsträffar med oss på Producentbyrån, allt utifrån era specifika behov och önskemål.  

Coaching
Som en del av projektet ingår tre träffar med certifierad coach Jenny Soovik. Här definierar ni problemformuleringar och arbetar gemensamt med att hitta tydliga mål och en riktning framåt.

Produktionsmedel
Kanske behöver ni ta föreställningsbilder, eller ta fram en trailer eller en fullängdsdokumentation för anmälan till utbudsdagar och liknande? Kanske vill ni ta fram utbudsblad eller utveckla er hemsida? I projektet ingår produktionsmedel för att finansiera vissa av de utvecklingsområden som vi gemensamt definierar.

Praktisk information

Producentcheck 2.0 genomförs våren 2023 med en gemensam uppstartsdag den 1 mars. Dagen innehåller en inspirationsföreläsning och en presentation av upplägget. Här får vi också möjlighet att presentera oss för varandra. 

Producentcheck 2.0 utgörs företrädelsevis av fysiska träffar. För dig som deltar utgår inget arvode och projektet bekostar inte heller resor eller boende.

Ansökan görs via formuläret här: https://forms.gle/gfcJfqrUNz3Zzkiw5

Sista dag att ansöka är 27 januari 2023 och besked om vilka som har blivit antagna skickas ut den 2 februari. Urvalet görs av oss på Producentbyrån i dialog med Jenny Soovik. Aktörer från Västsverige prioriteras.

Vem kan söka?
Producentcheck 2.0 vänder sig till dansare, koreografer och kompanier primärt från det fria dansfältet i Västsverige.

Producentcheck 2.0 möjliggörs av återstartsmedel från Kulturrådet.

Frågor?
Kontakta Hanko Zell, projektledare: hanko@producentbyran.se

Member in Residence

Nu är det dags att anmäla sitt intresse att vara vårens member in residence!Som ”husmedlem” erbjuds du 25 fria studiotimmar och tillgång till kontorsplats på Kulturklustret vid Järntorget. 

Under 2022 har Kyrie Oda (våren) och Hedda Parkkonen (hösten) varit Member in Residence. 

Intresseanmälan: Skriv kort om hur du tänker använda dig av residenset och skicka din anmälan till info[at]danscentrumvast.se

Ange i ämnesraden ”Member in Residence”

Deadline: 9 januari 2023 kl 12:00

Så här skriver Hedda (på bilden):

Det har varit betydelsefullt att ha fått vara husmedlem hos Danscentrum Väst den här hösten. Framförallt har jag uppskattat den tid jag fått vara i studion utan press på att behöva producera. Att få tid i studio (gratis) och bara vara där är en konstnärlig process i sig, men mitt mål har också varit att arbeta vidare med mitt projekt som jag vid tillfället kallar Detach. I projektet vill jag undersöka vad en filtrering av identiteten och den politiska kroppen skulle kunna innebära. Jag har också ägnat lite tid åt mitt solo Slutpunkt som under hösten varit del av Danscentrum Västs återstartsprojekt. Som husmedlem har jag känt support och motivering från Danscentrum Väst att fortsätta med mitt skapande och jag rekommenderar andra att söka residenset!

Nu kan du ansöka till Open Stage 2023!

Har du en dansföreställning för barn och unga under utveckling? Vill du bolla din idé och ditt material med en erfaren dramaturg eller koreograf?

Under en inspirerande heldag varvas korta föreställningsutdrag med feedback från coacher med stor erfarenhet av scenkonst för barn och unga.  I publiken finns inbjudna producenter, arrangörer, danskonstnärer och andra branschaktörer och vi lotsas genom dagen av en moderator.

VAR? På Frölunda Kulturhus i Göteborg

NÄR? Den 24 februari 2023

 

Under Open Stage erbjuds du:

Möjlighet att presentera din idé och ditt föreställningsmaterial

Coachning av erfarna dramaturger/koreografer

Tillfälle till kunskapsutbyte och nätverkande med kollegor och bransch

Grundläggande ljus- och ljudteknik och tillgång till tekniker

Vem kan söka:

Professionellt yrkesverksamma

Frilansande utövare

Utövare verksamma i Västsverige prioriteras

Information om hur du går tillväga för att söka till Open Stage hittar du här: Ansökan till Open Stage 2023:

www.regionteatervast.se/mer/dansakademin/open-stage-2023/

 Skicka din ansökan senast 15 januari till dansakademin@regionteatervast.se

Har du frågor? Ring: 0738-44 14 80

Teater Trixter söker dansare

Anställning: Projektanställning. Tillträde enligt överens-kommelse. Teater Sesam är medlem i Scen&Film samt Teatercentrum. Anställda blir automatiskt försäkrade via Fora Försäkring.

Arbetsperiod: Augusti 2022 till November 2022

Lön: Fast månadslön

Arbetsplats: Chapmans Torg 2, 414 54, Göteborg

Audition: Vecka 24. Exakt dag avtalas vid mailkontakt.

Mer information om lön, exakta tider m.m. vid intervju/audition.

Teater Sesam är en fri teatergrupp i Göteborg som varit verksam sedan 1987 och är en av Västra Sveriges större fristående scener. Vi sätter upp minst en ny produktion per år och turnerar både i Sverige och internationellt. Vår verksamhet inkorporerar ständigt nya uttryck och tekniker i våra föreställningar för att skapa teater av hög kvalitet med huvudfokus på barn och unga.

Om dig

Vi söker dig som är en dansare med erfarenhet och scenvana samt är kunnig inom andra typer av scenuttryck såsom skådespeleri, mim etc. och som har ett intresse av att arbeta transdisciplinärt och har både nyfikenhet och entusiasm inför verk som är utanför ramen av traditionell scenkonst. För att samarbetet i den lilla ensemblen som tjänsten avser skall fungera krävs det att du är lyhörd, stresstålig, ansvarstagande och arbetsam. På teatern kommer du även få den fortbildning du behöver inom våra olika uttrycksätt och den kunskap som finns hos oss.

Om projektet: Föreställningarna ”Det Lilla Blå” och ”Blue” kommer att utvecklas tillsammans för att sedan presenteras mot olika åldersgrupper. Genom att följa den lilla fisken Blå som bor i ett korallrev dramatiserar och behandlar vi den rådande ekologiska situationen i havet, där vi får träffa den otroliga mångfald havslevande djur som finns och gripas med visuellt och för att konfrontera oss direkt med hur deras värld och liv påverkas av våra handlingar. Föreställningen är direkt interaktiv med publiken i allt från scenrummet till aktörernas närvaro.

Förlängd OPEN CALL Dansmässan 2022

 
VÄLKOMMEN ATT SÖKA MED DIN PRODUKTION
OCH VERKSAMHET TILL ÅRETS DANSMÄSSA!
Danscentrum Stockholm arrangerar årligen Dansmässan – en mässa med fokus på samtida dans och koreografi. I år sker mässan 10 – 11 november. Konceptet innehåller både utbudsdag och festival med seminarier, workshops, samtal och föreställningar. Dansmässan syftar till att arrangörer, utövare och publik får chans att mötas kring vad som händer på den samtida dansscenen just nu. Som medverkande koreograf har du möjlighet att förmedla din föreställning till arrangörer, bokare och publik.
Vi planerar 2022 för en Dansmässa med arrangemang på plats med publik samt att behålla flera av mässans digitala funktioner från 2021. Då det skulle kunna uppstå osäkerhet kring möjligheten att genomföra publika aktiviteter ber vi att ni som söker om att medverka är inställda på att digitala funktioner kan behöva ersätta publika möten live.
 
Deadline: 13 maj 2022
 
I årets urvalsgrupp
Paloma Madrid
Tanja Andersson
Alyssa Briteramos
Hanna Falk

                                               Äntligen dags igen!

Dansakademins LABB2022 går av stapeln i oktober på Regionteater Väst i Borås. Vi söker dig som är sugen på att utmana dig själv, få feedback och krocka en idé du har för att sceniskt och koreografiskt kommunicera och utveckla danskonst för barn och unga. Ta chansen att ’grotta ner dig’ i din konstnärliga process i en stöttande, kreativ miljö!

Årets coacher:

 • Pontus Linder – Internationellt anlitad dansare, koreograf och pedagog med stark förankring i både streetdansen och modern nutida dans. Utbildad på Stockholms konstnärliga högskola och Åsa folkhögskola. Baserad i Helsingfors.             
 • Anja Arnquist – Anja är starkt förankrad i det samtida dans och koreografifältet. Hon samarbetar frekvent med koreografer som Cristina Caprioli och Björn Säfsten och driver sedan 2018 OR/ELLER tillsammans med Madeleine Lindh.

Under LABB2022 får du:

 • Repetitionsstudio på Regionteater Väst i Borås under perioden 3–21 oktober
 • Tillgång till ensemblens dansare
 • Coachning av erfarna koreografer
 • Provpublik
 • Arvode

Du förbinder dig att:

 • Närvara vid coachningen, 2 x 2 dagar
 • Repetera på plats, 3 dagar
 • Redovisa arbetet, 1 dag
 • Och glöm inte möjlighet att repetera alla övriga dagar under treveckorsperioden

Vem kan söka?

 • Frilansande utövare
 • Professionellt yrkesverksamma
 • Utövare verksamma i västsverige prioriteras

Du ansöker genom att fylla i ”Ansökan till Dansakademins LABB2022”:
www.regionteatervast.se/assets/filer/Dansakademin-LABB2022-Ansokan.pdf

Du kan söka både genom att beskriva i text och skicka in filmat material. Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar!

Skicka din ansökan senast senast 9 maj till:
Luisa Denward, projektledare Dansakademin
luisa.denward@regionteatervast.se

tel: 0738-44 14 80

Sommarresidens 2021

                                      SOMMARRESIDENS 2022

Nu är det dags att söka Sommarresidens!

… som vi för sjätte året i rad genomför i samarbete med olika aktörer och scener i närområdet under veckorna 25-32. Residensen vänder sig till dig som är medlem i Danscentrum Väst. Residens innebär dels möjlighet att söka fri tillgång till studios i Göteborg och dels möjlighet att söka tre residens med särskilda kriterier. 
Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald när du skickar in din ansökan. 

Konstnärlig samtalspartner (mentor)
Nytt för i år är att du som sommarresidensinnehavare erbjuds en konstnärlig samtalspartner som följer dig och din/er konstnärliga process för att  tillsammans reflektera över och bolla idéer och tankar.  Samtalspartnern följer  den konstnärliga processen under hela residenset. 
 

Sista ansökningsdag är den 18 april 2022
Rekvirera ansökningsblankett genom att maila Danscentrum Väst.
Ange i ämnesraden: Sommarresidens 2022 och i mailet vilket residens du söker. Om du söker mer än ett residens var noga att ange vilka så att du får de rätta blanketterna. Blanketten(-erna) skickas därefter till dig.

Ansökan mailas till Danscentrum Väst

Beslut meddelas senast 5 maj 2022

Residensplatser

♦ Fri studiotid inom Göteborg under veckorna 25–32
Residensen innebär tillgång till studio under en vecka eller två veckor. Studiorna är belägna i Göteborg.  
 

Atalante: Cinnober v 22 (OBS tiden! 30 maj – 5 juni)
Residenset innebär 1 veckas arbete på Teater Cinnober, måndag 09.00-15.00 samt tisdag-söndag 09.00-21.00. Detta är ett samverkansresidens där den sökande involverar ytterligare en konstnär. Gage utgår med 10 000 kr (inklusive moms). En enklare redovisning av arbetet inför Atalantes personal planeras i slutet av residensveckan.   


♦ Mölnlycke kulturhus under veckorna 25-27
Residenset innefattar tre veckors residens i Lilla Salen. Salen är tillgänglig måndag-fredag  kl 10:00-17:00 Resebidrag ingår. 
Mer info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html
 

♦ Residens World Dance Company/ Oceanen två residens under veckorna 27-28 eller 29-30
Ansökan avser två veckors residens i World Dance Companys studio på Oceanen i lilla salen (40m2 . Residenset innebär att du förbinder dig att under hösten 2022 möta ExPro-scenens publik, antingen i form av en ”work-in-progress”-visning eller som en färdig föreställning. Studion är tillgänglig vardagar mellan kl  9.00-17.00. 
 

Vulkano – Site specific v 25- 27 ( onsdag 22 juni-onsdag 6 juli)
Detta är ett  två veckors site-specific residens i Vulkano/Södra Änggården, vilket medför att särskilda premisser och kriterier gäller. Det innebär att du förväntas arbeta med rumslighet, materialitet och att se och lyssna in platsens unika egenskaper som en “medverkande partner” i den konstnärliga processen. Detta residens har också knutet till sig en konstnärlig samtalspartner. 


IN ENGLISH
For the sixth year in a row we are carrying out residencies in collaboration with venues in the local area during weeks 25-32. The residence is exclusive for members of Danscentrum Väst. Summer residence means  the opportunity to apply for free access to studios in Gothenburg and the opportunity to apply for three residences with special criteria.
Keep in mind that the membership fee must be paid when you submit your application. 

The last day to apply is April 18, 2022
 
Request an application form by emailing Danscentrum Väst
Enter in the subject line: Summer residence 2022 and in the email which residence you are applying for. If you are applying for more than one residence, be sure to indicate which ones so that you get the correct forms. The form (s) will then be sent to you.
 
The application should be mailed to: Danscentrum Väst

Residences

♦ Free studio in Göteborg during weeks 25–32
The residence means access to a studio during one or two weeks. The studios are located in Gothenburg. 

Atalante: Cinnober v 22 (NOTE time! 30 May – 5 June)
The residency involves 1 week of work at Teater Cinnober, Monday 09.00-15.00, Tuesday-Sunday 09.00-21.00. This is a collaborative residence where the applicant involves another artist. The residence is supported with SEK 10,000 (including VAT). A presentation of the work to Atalante’s staff is planned at the end of the residency week.

♦ Mölnlycke kulturhus during weeks 25-27
The residence is a three weeks residence in Lilla Salen during weekdays between 10 am-5 pm.
 Travel allowance is included.  
More info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html

♦ Residence World Dance Company/ Oceanen two residences weeks 27-28 or 29-30
Two two weeks residence in World Dance Companys studio at Oceanen. The residence means you undertake to meet the audience of ExPro Stage during the autumn 2021, either as a work-in-progress or a finished production. The studio is available weekdays between 9 am to 5 pm. Evenings and/or weekends is only possible after agreement with WDC’s contact persons. 

♦ Vulkano – Site specific v 25- 27 ( Wednesday June 22  Wednesday July 6)
This is a two-week site-specific residence in Vulkano / Södra Änggården, which means special premises and criteria apply. You are expected to work with spaciousness, materiality and seeing and listening to the place’s unique characteristics as a ”participating partner” in the artistic process. This residence includes an artistic conversation partner.

 
Decisions will be announced at the latest May 5th.
 

Nytt återstartsbidrag till kulturen

Den 11 april öppnar utlysningen av ett nytt återstarts-bidrag till kulturen. Bidraget uppgår till 659 miljoner kronor och ska stimulera till en återstart för kulturen  och främja kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under året och genomföras senast den 30 juni 2023.

Söktrycket kommer vara stort och för att minimera belastningar på vår söktjänst kommer sista ansökningsdag variera utifrån konstområde. Dessa ansökningsdatum gäller:

 • Bildkonst, museer, litteratur: 11 april till 2 maj.
 • Scenkonstområdet: 11 april till 3 maj.
 • Musikområdet: 11 april till 4 maj.

Återstartsbidraget vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet och ska stötta en återstart för kulturlivet efter de effekter som covid-19 pandemin haft för kulturbranschen.

Information och stöd 

Tisdag den 12 april, kl. 12.00-13.00, arrangerar vi ett webbinarium för dig som planerar att söka bidrag. Medarbetare från Kulturrådet kommer att berätta om stödet och vad som är viktigt att tänka på när du ansöker. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet sänds via Teams och sista dag att anmäla sig är söndag den 10 april.

En textad version kommer finnas tillgänglig på Kulturrådets webbplats någon dag efter att webbinariet genomförts. 

Läs mer

Läs mer och anmäl dig till webbinariet

Läs mer om Kulturrådets kris- och återstartsbidrag

Utlysning: Utbytesresidens inom dansområdet – Dance+

Dance+ är ett utbytesresidens mellan Litauen och Sverige. Fyra danskonstnärer kommer att antas till residenset, två från respektive land. De fyra danskonstnärerna kommer att arbeta tillsammans en vecka i Litauen och en vecka i Sverige. Du som är danskonstnär i Västra Götaland är välkommen med din ansökan senast 25 februari. (OBS! Förlängd ansökningstid)

Residenset genomförs av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Lithuania Contemporary Dance Association, med stöd av Västra Götalandsregionen och Kulturrådet i Litauen.

Nedan hittar du mer information om residenset och om hur du söker, på engelska. Observera att engelska även kommer att vara det gemensamma språk som används under residenset. Har du frågor, kontakta danskonsulent Eyrun Thorhallsdottir, kontaktuppgifter hittar du genom att ta dig vidare till denna LÄNK 

Information in English is found HERE

Scenkonstdagar barn och unga 2022 – ansökan för produktioner är öppen!

Förvaltningen för kulturutveckling söker nya produktioner inom dans, teater, musik och cirkus/nycirkus för publik i åldrarna 0–19 år. Produktionerna visas under Scenkonstdagarna 28–29 april 2022 i Göteborg, dagtid (lokaler meddelas inom kort), och kommer sedan att finnas med bland utbudet i Kulturkatalogen Väst. Ansökan är öppen 18 februari – 11 mars 2022.

De produktioner som väljs ut kommer att få presentera ett utdrag. I publiken under Scenkonstdagar barn och unga finns bland andra arrangörer, kultursamordnare och kultursekreterare från Västra Götaland.

 • Utdraget som visas ska vara max 10 minuter långt.
 • Produktionen får inte tidigare ha turnerat (i nämnvärd omfattning) i Västra Götaland.
 • Inga muntliga presentationer. 
 • Samtliga som medverkar på scen i produktionen ska vara på plats när utdraget visas på Scenkonstdagarna. 
 • Utdraget får vara max 10 min långt, framförs vid 3 tillfällen på samma scen. Ingen scenografi. LÄS MER

Searching for dancers 2022/2023

We are interested in experienced professional dancers with a strong contemporary technique, a personal artistic voice and charismastic presence. A genuine interest in ensemble and repertory work, dedication to both personal and company development and an ambition for generously sharing of knowledge are characteristics we highly value.

A personal invitation is required for audition.

Apply for the audition

To apply you must complete our online application form via the link below and learn and record four sequences (to be found below) and a short improvisation that you must upload for us to view, as the first stage of the application process – showreels will not be accepted. 

The form will expire on midnight March 6, 2022. Late applications will not be accepted.

The sequences you must learn and record are inspired by choreographies of Mari Carrasco, Tero Saarinen and Marcos Morau, as well as a phrase of Anouk van Dijk’s method Countertechnique. The sequences we would like you to learn are available under Choreographic material below. We would also like you to include material presenting your personal movement style as an improvisation. The film should be no longer than 3 minutes in total.

No other documents or information is required besides the ones we ask for in the application form.If you are invited to the audition, we will ask you to send us your CV.

Our ambition is to send out the audition invitations no later than April 8, 2022.

We look forward to receiving your application.

Where: 

Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13A, Malmö.

When:

Sunday May 8, 2022.

APPLICATION DEADLINE

Sunday March 6, 2022.

PLEASE NOTE

A personal invitation is required for audition.

APPLICATION

Apply by filling out the online application form, via the following link:

SKÅNES DANSTEATER’S AUDITION APPLICATION 2022

Deadline for audition applications: March 6, 2022.

Late or incomplete applications will not be accepted.

Internationale Tanzmesse NRW 31 aug – 3 sep 2022, Düsseldorf, Tyskland

Danscentrum Sverige samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2022 den 31 aug – 3 sep 2022. Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer att söka för medverkan i programmet, se mer info nedan. Du behöver inte vara medlem i Danscentrum för att medverka.

Swedish Dance – monter på NRW Forum: På konsthallen NRW Forum arrangeras Tanzmesses mässdel. Mässan har öppet för besökare tors-lör 1-3 september kl 10.00-14.00. På mässan arrangerar Danscentrum Sverige montern Swedish Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sig själva och/eller sitt marknadsföringsmaterial. I montern arrangerar vi monterprogrammet FIKA with kl 10.30-11.30 & 13.30-14.30. FIKA with ger dig som danskonstnär/producent en plats för att träffa arrangörer/samarbetspartners du önskar möta under mässan. Välkommen att anmäla ditt intresse för medverkan i FIKA with via blankett, senast den 28 februari. FIKA with programmet annonseras i vår trycksak. Det utgår ingen ersättning för medverkan.

Öppen utlysning – Svenska paviljongen: För att ge svenska konstnärskap möjlighet att presentera sig live arrangerar vi under två dagar, 1-2 sep, en svensk paviljong kl 14.30-18.00, efter mässans stängning. Till den svenska paviljongen söker vi konstnärer som vill visa ca 10 min utdrag vid två tillfällen under någon av de dagar paviljongen arrangeras. För medverkan utgår gage om 12-18.000 kr inkl moms beroende på antalet medverkande artister, en schablonsumma om 5.000 kr/person för resor och boende samt registreringsavgiften till Tanzmesse för de medverkande.

Intresseanmälan sker via Utlysning Tanzmesse 2022, deadline 28 februari 2022. Beslut om medverkan meddelas konstnärerna i april 2022. Urvalet görs i samverkan med Danscentrums medlemsorganisationer och tar hänsyn till spridning, uttryck, internationell turnébarhet och praktiska förutsättningar.

Om Tanzmesse:  Internationella tanzmesse nrw är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras vartannat år i augusti i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram på NRW Forum och ett föreställningsprogram på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus NRW.

Som Sverigebaserad danskonstnär kan du själv anmäla dig för deltagande via Danscentrums monter Swedish Dance (Booth attendant, kontakta Amy Fee) eller som egen Professional visitor, båda kostar 125 EUR. Du som är ansluten till eller medverkande med egen monter, meddela gärna detta så snart som möjligt så ert material kan inkluderas i montern Swedish Dance. Projektledare för den svenska närvaron är Hanna Falk, svensk dansproducent nu boende i Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Sverige. 

OPEN STAGE 2022

Nu öppnar vi ansökan! Har du en dansföreställning för barn och unga under utveckling? Vill bolla din idé och ditt material med en erfaren dramaturg eller koreograf? Ansök senast 28 januari 2022

Under en inspirerande heldag den 2 mars 2022 på Frölunda Kulturhus, Göteborg, varvas korta föreställningsutdrag med feedback från coacher med stor erfarenhet av scenkonst för barn och unga. I publiken finns inbjudna producenter, arrangörer, danskonstnärer och andra bransch-aktörer och vi lotsas genom dagen av en moderator.  LÄS MER

Lilian Runestams stipendium 2022

Lilian Runestams stipendiefond utlyser härmed för 2022 sitt stipendium för förkovring och fördjupning i undervisningsämnet barndans för barn i åldrarna 3-9 år. Stipendiet är på 20 000 kr för år 2022.                       Sista ansökningsdag är den 28 februari 2022.  Läs mer

Open call: audition för dansare säsongen 2022/2023

Audition för dansare hålls på Cullberg i Stockholm/Riksteatern Hallunda den 5-6 februari, 2022.

Sista ansökningsdag är den  31 december 2021. LÄS MER

Open Call: Dansfilmfestivalen 2022

Dansfilmfestivalen är ett konstnärsdrivet initiativ som vill stärka dansfilmen som konstform. Genom att verka på offentliga platser bidrar festivalen till att sprida och tillgängliggöra ljudlösa dansfilmer. Festivalen utgör en mötesplats för professionella, institutioner och den vardagligt nyfikna besökaren. Festivalen ger ej feedback på bidrag däremot finns tre skribenter anlitade som skriver för festivalens publikation.

Festivalen genomförs med stöd från Göteborg Stad och Kulturrådet som en del av KOREOARTscape i samarbete med aktörer på Ringön: KIOSKENKIOSKEN, Bion på Ringön, Made in Ringön, Chuck & Bruno och VEGA Bryggeri.

Anmälan är öppen tom 31 december 2021, därefter sker urvalsprocessen. Alla bidrag meddelas beslut den 9/1 2022.
Programmet publiceras den 10/1 2022. LÄS MER/ANSÖK 

OPEN CALL: Dansverk till Dansens Dag 2022  

Skånes Danskollegium söker dansverk till projektet Dansens Dag i två städer, kring den 23 april 2022.
Spelningar är planerade på Stortorget i Malmö och på Domkyrkoplatsen i Lund. Vi söker två verk om cirka 10-15 minuter vardera som kan spelas utomhus. Det utgår ett avtalsenligt dagsarvode för två-fyra dagars arbete i perioden 22-24 april, eller motsvarande gage.

Skicka ditt bidrag senast den 6 december till le@dansstationen.nu
Ansökan ska innehålla en kort presentation av koreografen, antal medverkande samt beskrivning och videolänk av verket så vi kan få en god uppfattning om vad ni söker med.Frågor ställs till Lars Eidevall på Dansstationen på ovan nämnda mailadress. Projektet och urvalet organiseras av danskollegiet och genomförandet administreras av Dansstationen. Vi ser mycket fram emot er ansökan!

Hälsningar Skånes Danskollegium
 (Dansstationen, Danscentrum Syd, Milvus Art Center, Inkonst, Memory Wax, Skånes Dansteater, Riksteatern Skåne)
 

Research Residence Arjeplog sommaren 2022

Dansinitiativet, Danskonsulenten Norrbotten och Arjeplogs kommunbjuder in professionella danskonstnärer och koreografer till ett researchresidens i Medborgarhuset i Arjeplog. Residenset är en del i Dansinitiativets regionala utvecklingsprojektet Initiativ för dans och cirkus som syftar till att öka dansen och cirkusens närvaro i länet och stärka relationen mellan konstnärer, medborgare och arrangörer.

Vistelsen är 10 dagar och genomförs mellan den 8-18/7 2022. Som residenstagare erbjuds du/ni tillgång till arbetslokal i Medborgarhuset, Arjeplog samt boende i nära anslutning till arbetslokalen. Utöver detta ges även ett ekonomiskt stöd på 30.000kr för att täcka egna omkostnader. Sista ansökningsdag är den 10 januari 2022.

 LÄS MER

NORRDANS söker dansare för säsongen 2022/23

Norrdans är Norrlands eget turnerande danskompani. Vi presenterar samtida dans och koreografi med fokus på den unga publiken. Norrdans är baserat i Härnösand i Norrland. Ensemblen turnerar både nationellt och internationellt. Den kommande säsongen innehåller nya verk av Rena Butler, Anja Arnquist, Madeleine Lindh och Martin Forsberg samt repertoar från tidigare säsonger.

Vi söker dansare som:

 • behärskar samtida tekniker och improvisations-praktiker.
 • har en stark scenisk närvaro.
 • har ett drivande intresse för olika koreografiska processer och samarbeten.
 • har minst tre års dokumenterad erfarenhet som dansare.

Mångfald är en värdefull del av Norrdans. Vi uppmuntrar alla sökande, oavsett könstillhörighet, etnicitet, sexualitet, religion eller funktionsuppsättning.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast            12.12.2021 23:59

LÄNK

Audition for GöteborgsOperans Danskompani 2022/2023

GöteborgsOperans Danskompani is seeking highly-skilled dance artists, with experience in improvisation and theatricality. The application deadline is 5 December 2021. Artistic Director: Katrin Hall 
GöteborgsOperans Danskompani is an internationally renowned, highly prolific contemporary dance company based in Gothenburg, Sweden. The company hosts an internationally diverse group of 38 dancers and collaborates with the most influential artists and choreographers of our time. GöteborgsOperans Danskompani tours worldwide. 

Previous and current choreographersinclude Sharon Eyal, Sidi Larbi Cherkaoui, Ohad Naharin, Marina Mascarell, Alan Lucien Øyen, Jo Strømgren, Roy Assaf, Damien Jalet, Hofesh Shechter, Crystal Pite, Roni Haver/Guy Weizman, Wang/Ramirez, Christine Gouzelis/Paul Blackman and Yoann Bourgeois.
GöteborgsOperans Danskompani is seeking highly skilled dance artists, with experience in improvisation and theatricality. Candidates should have a refined artistry, enabling them to contribute to the creative processes within the company’s diverse and dynamic repertory.

Requirements: A minimum of 3 years of professional dance experience is necessary.

Audition: The audition will be held at GöteborgsOperan on 19–20 February 2022.
Audition is by invitation only.

Application: Please note that we only accept applications via the online form that you can reach via the link below.

The deadline for applications is 5 December 2021.   LINK 

Open call: Radix 

directed by Josephine Gray/Iraqi Bodies.

Application open for DANCERS, ACTORS, MIMES & CIRCUS PERFORMERS including last-year students of any of the above disciplines at a higher education. Iraqi Bodies are continuously searching for a radical theatre made up of the entirety of scenic expression. Radical must in this context be seen as an origin, or root–from the Latin radix.

The studium RADIX will run throughout the entire year (2022) with 3-4 monthly meetings including physical as well as theoretical sessions. In June an intensive session of 1-2 weeks will be organized. The main venue for the studium will be Teater Trixter in Gothenburg.

Last day for application: December 15th 2021. 

READ MORE

 

Research-residence

Scenkonst Gerlesborg 2022

Nu kan du ansöka om att få komma på research-residence hos Scenkonst Gerlesborg en vecka under 2022! Genom ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd från VGR kan Scenkonst Gerlesborg under åren 2020-22 erbjuda researchresidence till yrkesverksamma scenkonstnärer. De kallas researchresidence eftersom de erbjuder handledning eller samtal samt återträffar som ger möjligheter till uppföljning och fördjupning. 
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 december 2021. 

Läs mer och ansök HÄR

Fyra dansare sökes

till Dans Spira Extended 
 Dans Spira Extended är en nystartad dansensemble för dansare som tagit examen ifrån en svensk eftergymnasial yrkesdansarutbildning år 2020 alternativt 2021.

Här arbetar vi med stilarna jazz och modernt.
Som dansare hos kommer du prova på många olika funktioner för att verka som danskonstnär.

Dina arbetsuppgifter blir dansare i sceniska verk, möjlighet till fördjupning i ditt eget skapande, möta olika publikgrupper och olika scenrum samt ge workshop för människor i alla åldrar. Hos oss arbetar du i och utanför regionen. Värnamo kommun är vår samarbetspart i projektet och en del av arbetet kommer läggas här.

Kontraktet sträcker sig över 8 månader ifrån 1 februari 2022 med eventuell förlängning. 

Vi söker

Vi söker fyra dansare med examen ifrån en svensk eftergymnasialyrkesdansarutbildning år 2020 och 2021 med expertkompetens i en eller flera danstekniker eller annat sceniskt uttryck.

samt kontaktuppgifter via ansökningen (länk) nedan.

sista anmälningsdag.

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR

Audition for ilYoung 2022

Calling emerging contemporary dance artists in Sweden

ilDance is auditioning for our junior company, ilYoung. Emerging artists between the ages of 18-27 who are currently residing in Sweden are eligible to audition. ilYoung is a professional, project based, junior contemporary dance company.

Every year, ilDance engages a group of emerging contemporary dance artists to join a full time creation process of six weeks in a professional environment. During the project, the dancers work with the directors of ilDance and international guest artists. The creation process is hosted in residencies across Sweden where the cast, choreographers and creative team interact and engage with the local community in various public activities. Following the creation period, ilYoung tours with the new production across Sweden.

AUDITION DATES

Malmö 26 September 2021 Gothenburg 03 October 2021 Stockholm 10 October 2021

Öppen utlysning Dansmässan 2021  

VÄLKOMMEN ATT SÖKA MED DIN PRODUKTION OCH VEKSAMHET TILL ÅRETS DANSMÄSSA!

Eftersom förutsättningarna för publika arrangemang live fortfarande är osäkra har DC Sthlm beslutat att satsa på en uppgraderad digital  Dansmässa 2021! Du söker genom att fylla i det digitala formuläret länkat nedan. För att ansöka behöver du vara medlem i någon av Danscentrums regionala organisationer.

Deadline 30e april 2021. 

Dansmässan äger i år rum 11e – 14e November och visas digitalt. Konceptet innehåller både utbudsdag och festival med seminarier, workshops, samtal och föreställningar. 

Audition ilYoung 2021

Calling emerging contemporary dance artists in Sweden

ilDance is auditioning for our junior company, ilYoung. Emerging artists between the ages of 18-27 who are currently residing in Sweden are eligible to audition.

AUDITION DATES

Stockholm: 11 October 2020 Gothenburg: 17 October 2020