Hoppa till innehåll

Sommarresidens 2023

Nu är det dags att söka Danscentrum Västs sommarresidens!
It is time to apply for Danscentrum Väst’s summer residence! 

För sjunde året i rad välkomnar Danscentrum Väst sina medlemmar att söka sommarresidens. Residensen sker i samarbete med olika aktörer och scener runt om i Göteborg och Mölnlycke under veckorna 24-32. Under residensperioden får du som enskild konstnär, duo eller i grupp fri tillgång till studios för eget utforskande och arbete. 

Sista ansökningsdag är den 1 maj 2023 kl 23:59 Rekvirera ansökningsblankett genom att maila Danscentrum Väst.
Ange i ämnesraden: Sommarresidens 2023 och i mailet vilket residens du söker. Om du söker mer än ett residens var noga att ange vilka så att du får de rätta blanketterna. Blanketten(-erna) skickas därefter till dig.

Ansökan mailas till Danscentrum Väst: info[at]danscentrumvast.se

OBS! Ansökningar inkomna efter midnatt kommer ej att behandlas.  Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald när du skickar in din ansökan.

Beslut meddelas senast 16 maj 2023

RESIDENSPLATSER: 

♦ Fri studiotid inom Göteborg under veckorna 25–32

Residensen innebär tillgång till studio under en vecka eller två veckor. Studiorna är belägna i Göteborg.  

♦ Mölnlycke kulturhus under veckorna 26-28
Residenset innefattar tre veckors residens i Lilla Salen. Salen är tillgänglig måndag-fredag  kl 10:00-17:00 Resebidrag ingår. 
Mer info: https://www.harryda.se/upplevaochgora/kultur/molnlyckekulturhus/bokarumochlokaler.4.1439a0061817fd1d940339d.html

♦ Residens World Dance Company/ Oceanen två residens under veckorna 27-28 eller 29-30
Ansökan avser två veckors residens i World Dance Companys studio på Oceanen (40m2) . Residenset innebär att du förbinder dig att under hösten 2023 möta ExPro-scenens publik, antingen i form av en ”work-in-progress”-visning eller som en färdig föreställning. Studion är tillgänglig vardagar mellan kl  9.00-17.00. 

Frölunda Kulturhus under perioden vecka 24-26, Residenset innebär en vecka i Lilla salen:  12 juni – 16 juni eller 19 juni – 22 juni (den 22 juni kan ev. huset stänga kl 16),  eller 26 juni – 30 juni i Stora salen kl 8.30 – 17.00  OBS! Under den perioden kommer renoveringen av simhallen att starta, så det kan låta mycket. Men det vet vi inte för byggledarna har sagt att det skall bilas i badet på kvällstid, fast det vet vi inte säkert. Så Stora salen, kan innebära vissa störningar.

IN ENGLISH
For the sevens’ year in a row we are carrying out residencies in collaboration with venues in the local area during weeks 25-32. The residence is exclusive for members of Danscentrum Väst. Summer residence means  the opportunity to apply for free access to studios in Gothenburg and the opportunity to apply for two residences with special criteria.
Keep in mind that the membership fee must be paid when you submit your application. 

The last day to apply is May 1, 2023

Request an application form by emailing Danscentrum Väst
Enter in the subject line: Summer residence 2023 and in the email which residence you are applying for. If you are applying for more than one residence, be sure to indicate which ones so that you get the correct forms. The form (s) will then be sent to you.

The application should be mailed to: Danscentrum Väst

Residences

♦ Free studio in Göteborg during weeks 25–32
The residence means access to a studio during one or two weeks. The studios are located in Gothenburg. 

♦ Mölnlycke kulturhus during weeks 26-28
The residence is a three weeks residence in Lilla Salen during weekdays between 10 am-5 pm. Travel allowance is included.  
More info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html

♦ Residence World Dance Company/ Oceanen two residences weeks 27-28 or 29-30
Two two weeks residence in World Dance Company’s studio at Oceanen. The residence means you undertake to meet the audience of ExPro Stage during the autumn 2021, either as a work-in-progress or a finished production. The studio is available weekdays between 9 am to 5 pm. 

♦ Frölunda Kulturhus during the period week 24-26, the residence means one week in Lilla salen: 12 June – 16 June or 19 June – 22 June (on 22 June the house may close at 16), or 26 June – 30 June in Stora salen at 8.30 – 17.00 OBS! During that period, the renovation of the swimming pool will start, so it may be some disturbing sounds. But we don’t know because the construction managers have said that there will be cars in the pool in the evening, but we don’t know that for sure. So the Great Hall may be subject to some disruption.

Decisions will be announced at the latest May 16th.