Hoppa till innehåll

Kallelse Danscentrum Sverige extra årsmöte 2022

  • Nyheter

Fredagen den 16 december kl 10:00-12:00 håller Danscentrum Sverige ett extra årsmöte med anledning av att Danscentrum Sverige (och TeatercentrumI tecknar samarbetsavtal med Svensk Scenkonst. I och med detta upphör Danscentrum Sverige att vara kollektivavtalspart till fackförbundet Scen och Film. Det innebär att Danscentrum Sveriges stadgar behöver revideras för att vara korrekta. Mötet äger rum digitalt. Danscentrum Väst behöver fyra (4) ombud. Intresserad? Kontakta kontoret!