Hoppa till innehåll

Sommarresidens 2022

Nu är det dags att söka Danscentrum Västs sommarresidens!
It is time to apply for Danscentrum Väst’s summer residence! 

… som vi för sjätte året i rad genomför i samarbete med olika aktörer och scener i närområdet under veckorna 25-32. Residensen vänder sig till dig som är medlem i Danscentrum Väst. Residens innebär dels möjlighet att söka fri tillgång till studios i Göteborg och dels möjlighet att söka tre residens med särskilda kriterier. 
Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald när du skickar in din ansökan. 

Konstnärlig samtalspartner (mentor)
Nytt för i år är att du som sommarresidensinnehavare erbjuds en konstnärlig samtalspartner som följer dig och din/er konstnärliga process för att  tillsammans reflektera över och bolla idéer och tankar.  Samtalspartnern följer  den konstnärliga processen under hela residenset. 
 

Sista ansökningsdag är den 18 april 2022
Rekvirera ansökningsblankett genom att maila Danscentrum Väst.
Ange i ämnesraden: Sommarresidens 2022 och i mailet vilket residens du söker. Om du söker mer än ett residens var noga att ange vilka så att du får de rätta blanketterna. Blanketten(-erna) skickas därefter till dig.

Ansökan mailas till Danscentrum Väst

Beslut meddelas senast 5 maj 2022

Residensplatser

♦ Fri studiotid inom Göteborg under veckorna 25–32
Residensen innebär tillgång till studio under en vecka eller två veckor. Studiorna är belägna i Göteborg.  
 

♦ Atalante: Cinnober v 22 (OBS tiden! 30 maj – 5 juni)
Residenset innebär 1 veckas arbete på Teater Cinnober, måndag 09.00-15.00 samt tisdag-söndag 09.00-21.00. Detta är ett samverkansresidens där den sökande involverar ytterligare en konstnär. Gage utgår med 10 000 kr (inklusive moms). En enklare redovisning av arbetet inför Atalantes personal planeras i slutet av residensveckan.   


♦ Mölnlycke kulturhus under veckorna 25-27
Residenset innefattar tre veckors residens i Lilla Salen. Salen är tillgänglig måndag-fredag  kl 10:00-17:00 Resebidrag ingår. 
Mer info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html
 

♦ Residens World Dance Company/ Oceanen två residens under veckorna 27-28 eller 29-30
Ansökan avser två veckors residens i World Dance Companys studio på Oceanen i lilla salen (40m2 . Residenset innebär att du förbinder dig att under hösten 2022 möta ExPro-scenens publik, antingen i form av en ”work-in-progress”-visning eller som en färdig föreställning. Studion är tillgänglig vardagar mellan kl  9.00-17.00. 
 

♦ Vulkano – Site specific v 25- 27 ( onsdag 22 juni-onsdag 6 juli)
Detta är ett  två veckors site-specific residens i Vulkano/Södra Änggården, vilket medför att särskilda premisser och kriterier gäller. Det innebär att du förväntas arbeta med rumslighet, materialitet och att se och lyssna in platsens unika egenskaper som en “medverkande partner” i den konstnärliga processen. Detta residens har också knutet till sig en konstnärlig samtalspartner. 


IN ENGLISH
For the sixth year in a row we are carrying out residencies in collaboration with venues in the local area during weeks 25-32. The residence is exclusive for members of Danscentrum Väst. Summer residence means  the opportunity to apply for free access to studios in Gothenburg and the opportunity to apply for three residences with special criteria.
Keep in mind that the membership fee must be paid when you submit your application. 

The last day to apply is April 18, 2022
 
Request an application form by emailing Danscentrum Väst
Enter in the subject line: Summer residence 2022 and in the email which residence you are applying for. If you are applying for more than one residence, be sure to indicate which ones so that you get the correct forms. The form (s) will then be sent to you.
 
The application should be mailed to: Danscentrum Väst

Residences

♦ Free studio in Göteborg during weeks 25–32
The residence means access to a studio during one or two weeks. The studios are located in Gothenburg. 

 Atalante: Cinnober v 22 (NOTE time! 30 May – 5 June)
The residency involves 1 week of work at Teater Cinnober, Monday 09.00-15.00, Tuesday-Sunday 09.00-21.00. This is a collaborative residence where the applicant involves another artist. The residence is supported with SEK 10,000 (including VAT). A presentation of the work to Atalante’s staff is planned at the end of the residency week.

♦ Mölnlycke kulturhus during weeks 25-27
The residence is a three weeks residence in Lilla Salen during weekdays between 10 am-5 pm.
 Travel allowance is included.  
More info: https://kultur.harryda.se/molnlycke-kulturhus/rum-och-lokaler.html

♦ Residence World Dance Company/ Oceanen two residences weeks 27-28 or 29-30
Two two weeks residence in World Dance Companys studio at Oceanen. The residence means you undertake to meet the audience of ExPro Stage during the autumn 2021, either as a work-in-progress or a finished production. The studio is available weekdays between 9 am to 5 pm. Evenings and/or weekends is only possible after agreement with WDC’s contact persons. 

♦ Vulkano – Site specific v 25- 27 ( Wednesday June 22  Wednesday July 6)
This is a two-week site-specific residence in Vulkano / Södra Änggården, which means special premises and criteria apply. You are expected to work with spaciousness, materiality and seeing and listening to the place’s unique characteristics as a “participating partner” in the artistic process. This residence includes an artistic conversation partner.

 
Decisions will be announced at the latest May 5th.