Hoppa till innehåll

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Koreografen Eva Ingemarsson,  är en av pionjärerna inom Göteborgs fria dansfält. Hon är verksam som koreograf och dansare sedan 1978 och var 1987 med och startade Unga Atalante, nu Atalante, en experimentell scen för den fria dansen i Göteborg. Eva Ingemarsson är sedan dess en av scenen Atalantes konstnärliga ledare. I sina dansverk sammanför och vidareutvecklar hon intresset för olika typer av material och scenografiska lösningar. Det koreografiska arbetet sker ofta i täta samarbeten med konstnärer från olika genrer. Hon har under många år arbetat med foto och filmprojiceringar för att utforska hur detta kan förändra och fördjupa sceniska uttryck och perspektiv.