Hoppa till innehåll

Open Call: Digital Leap

  • Nyheter

Digital Leap är ett internationellt tvåårigt projekt som erbjuder professionella dans- och cirkuskonstnärer fortbildning i att fördjupa sin förståelse för digitala miljöer och dess möjligheter inom scenkonsten. I projektet undersöker deltagare tillsammans med experter frågan om hur vi kan marknadsföra och distribuera föreställningar digitalt och virtuellt utan att äventyra liveupplevelsen.

Mer info om projektet och hur en ansöker hittar du här: https://digital-leap.eu

Digital Leap is an international two-year project that offers dance and circus professionals learning opportunities for deepening their understanding of digital environments and their possibilities in performing arts. How do we promote and distribute performances digitally and virtually, without compromising the essential live experience? More info to be found here: https://digital-leap.eu/open-calls/