Workshop med Helena Franzén

  • Nyheter

Den 11-13 oktober kl 12:30-16:30 (inkl. paus)

I workshopen ägnar vi oss åt att fysiskt tolka ett färdigt rörelsematerial, Med utgångspunkt från detta solomaterial, fokuserar vi på olika metoder att identifiera nya lager av förståelse och närvaro-how to embody a movement within a dancer. Vad händer i överföringen/ tolkningen av rörelsematerialet, när vi försöker uppfatta vad det är som är specifikt med just de kvalitéerna? Hur uppnår vi den absoluta närvaron i den dansande kroppen? I vår praktik kommer vi att omsorgsfullt fördjupa oss i detaljer kring rörelsens egenskaper och så småningom ge efter för kroppens egna sensoriska intelligens.Tillsammans prövar vi nya ingångar till hur den fysiska dialogen kan växa fram.Vi finner nya vägar till nya insikter och upptäckter genom någon annans kropp. Rörelsematerial kommer under tiden att ge upphov till nya översättningar, skapar nya funktioner och ger rum för nya uttryck. Framförallt uppmanar workshopen till att tänja på igenkännbara gränser av förståelse och tolkningar.- både kroppsliga och mentala. En hyllning till den dansande kroppen!

Helena håller även Daglig träning måndag-fredag 10:00-11:30 vecka 41