Hoppa till innehåll

Strategisk marknadsföring i sociala medier

  • Nyheter

Syftet med denna webbkurs är att du som är på en medel- eller avancerad nivå ska få en vidare fördjupning i marknadsföring via sociala medier.

Sofie Marin är verksam som strategisk konsult, rådgivare, mentor och föreläsare inom kulturella och kreativa näringar samt hållbart entreprenörskap. Hennes specialitet är digitalisering, kommunikation, framtidstrender, affärs- och verksamhetsutveckling.  Sofie är grundare och VD för From Sweden Productions med syfte att främja svensk kultur, kreativitet och innovation i världen. Därtill har hon skapat utbildningsplattformen Arts Dynamics för att stärka och synliggöra kulturentreprenörer.